เตือนร้อนสลับฝนตก เสี่ยงไข้เลือดออก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


เตือนร้อนสลับฝนตก เสี่ยงไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


จากสภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งอากาศร้อนและมีฝนตกบ่อย อาจทำให้เกิดแหล่งน้ำขังตามธรรมชาติและตามภาชนะต่างๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก


นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งอากาศร้อนและมีฝนตกบ่อย อาจทำให้เกิดแหล่งน้ำขังตามธรรมชาติและตามภาชนะต่างๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 เม.ย. พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 6,565 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 9.97 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้เสียชีวิต 9ราย โดยพบว่าเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1,578 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 27.7 ต่อประชากรแสนคน แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต กทม. มีความห่วงใยประชาชนจากโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลตนเอง และบุตรหลานให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก ด้วยการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย

Shares:
QR Code :
QR Code