เตือนระวัง 5 โรคระบาดหนัก

สาธารณสุขจังหวัดน่าน เตือนโรคระบาดในช่วงฤดูฝน โดยมีโอกาสเกิดผลกระทบกับประชาชน ได้แก่ ไข้หวัด โรคมือ เท้า ปาก ไข้เลือดออก ไวรัสตับอักเสบ เอ โรคเลปโตสไปโรซิส โรคปอดบวม เป็นต้น


เตือนระวัง 5 โรคระบาดหนัก thaihealth


น.พ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า เนื่องจากเข้าสู่ ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจเป็นเหตุของโรคหลายชนิด ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่าย และเร็ว จากสภาวะอากาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโรคและภัยสุขภาพประชาชน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงมีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูฝน ซึ่งโรคที่มีแนวโน้มจะระบาดในฤดูฝน โดยมีโอกาสเกิด ผลกระทบกับประชาชน ได้แก่ ไข้หวัด โรคมือ เท้า ปาก ไข้เลือดออก ไวรัสตับอักเสบ เอ โรคเลปโตสไปโรซิส โรคปอดบวม ไข้สมองอักเสบโดยเฉพาะจากเชื้อเจอี อหิวาตกโรค มาลาเรีย โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ อันตรายที่เกิดจากสัตว์มีพิษ รวมทั้งอันตรายจากการจมน้ำ และไฟฟ้าดูด ซึ่งโรคที่มักเกิดการระบาดได้ในช่วงฤดูฝน ที่พบบ่อยได้แก่


1.กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 5 โรค ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ หรือปอดบวม ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในอากาศ ติดต่อกันง่ายโดยการไอ-จาม หากป่วยเป็นปอดบวมอาจเสียชีวิตได้ อาการคือ มีไข้สูง หายใจเร็วหรือเหนื่อยหอบ


2.โรคติดต่อทางน้ำและอาหารที่พบบ่อย คือ การกินเห็ดพิษ ดื่มน้ำหรือกินอาหารที่มี เชื้อโรคปนเปื้อน


3.โรคที่เกิดจากยุงและสัตว์ต่าง ๆ คือ ไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสในยุงลาย โรคมาลาเรีย ซึ่งมียุงก้นปล่องในป่ากัด โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) เกิดจากถูกยุงรำคาญในทุ่งนากัด และโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู เชื้อจะปะปนในดินโคลนที่ชื้นแฉะ ทั้ง 4 โรคจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะมาก โดยโรค ฉี่หนูจะมีอาการเด่น คือปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและโคนขาอย่างรุนแรง ตาแดง


4.โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสคอกซากี ไวรัสเอนเทอโรไวรัส


5.โรคที่มักเกิดในภาวะน้ำท่วมมี 2 โรค ได้แก่ โรคตาแดงจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกเข้าตา และโรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อรา


ทั้งนี้ น.พ.ปิยะ ศิริลักษณ์ สาธารณสุขจังหวัดน่าน ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ประชาชนควรเร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาดหลังลุยน้ำย่ำโคลน หรือสวมรองเท้าบู๊ต หลีกเลี่ยงการเดินในพื้นที่ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู ป้องกันอย่าให้ยุงกัด โดยนอนในมุ้ง ทายากันยุงจากพืชธรรมชาติ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบบ้าน หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ