เตือนระวังโรคทางเดินอาหารที่มากับฤดูร้อน

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในฤดูร้อนนี้ วิธีการระวังอย่างง่ายก็คือ กินอาหารปรุงสุก น้ำดื่มต้องมั่นใจว่าสะอาด โดยเฉพาะน้ำแข็งที่นิยมบริโภคเพื่อบรรเทาความร้อน

นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ แพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชัยนาท เปิดเผยว่า ในหน้าแล้งของทุกปีในพื้นทีประสบภัยแล้งใน จ.ชัยนาท อย่าง อ.หันคา เนินขาม และ อ.หนองมะโมง จะพบการระบาดของโรคประจำฤดูร้อน ซึ่งเป็นโรคทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคท้องร่วง โรคบิด โรคไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ และที่มักจะพ่วงมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศคือไข้หวัด

สสจ.ชัยนาท จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และได้ส่งชุดตรวจสอบมาตรฐานสุขาภิบาลลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวด โรงน้ำแข็งเพื่อตรวจสอบและป้องกันการเจอปนเชื้อโรคต่างๆ อันเป็นสาเหตุของการระบาด พร้อมทั้งสั่งการให้โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสาธารณสุขทุกแห่ง ในสังกัด สสจ.ชัยนาท ให้เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้พร้อมและเพียงพอ

นพ.พิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ในเบื้องต้น สสจ.ชัยนาท ได้ทำการรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคในหน้าร้อน ด้วยการล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับรับประทานอาหาร บริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่ การเลือกซื้ออาหารควรเลือกซื้อจากร้านที่มีป้ายรับรองอาหารปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข น้ำดื่มต้องมีสลากผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ทั้งนี้ใน จ.ชัยนาท ยังไม่พบการระบาดของโรคประจำฤดูแต่อย่างใด ในส่วนของไข้หวัดที่มักจะพ่วงมาด้วยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนั้น สสจ.ชัยนาท อยากให้ประชาชนได้ระวังในกลุ่มของเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ร่างการอ่อนแอกว่าคนวัยอื่นเป็นพิเศษ เพราะร่างกายของคนในกลุ่มนี้จะปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดอาการเป็นไข้หวัดได้ง่าย ซึ่งหากพบอาการป่วยที่มีไข้สูงผิดปกติให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code