เตือนระวังโรคฉี่หนูช่วงหน้าฝนและฤดูทำนา

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เตือนเกษตรกรและชาวนาให้ระวังโรคฉี่หนูช่วงหน้าฝนและฤดูทำนา

นายสอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า โรคเลปโตสไปโรซิสหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคฉี่หนู เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ชนิดสไปโรขีดที่มีขนาดเล็ก โดยเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำหรือในดินที่มีความชื้นและความเป็นกรดด่างพอเหมาะ ซึ่งมักพบการแพร่ระบาดมากที่สุดในช่วงหน้าฝน นอกจากนี้สัตว์ที่เป็นพาหะมีทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง เช่น สุกร หนู สุนัข โค กระบือ ซึ่งสัตว์เหล่านี้อาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่จะมีการติดเชื่อที่ท่อไตหรือปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะได้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ หรือ หลายเดือน และโรคดังกล่าวติดต่อมาสู่คนโดยตรง จากการสัมผัสกับเยี่ยวหรืออวัยวะที่ปนเปื้อนเชื้อของสัตว์นำโรคโดยตรง หรือติดต่อทางอ้อมโดยคนไปสัมผัสกับน้ำและดินที่เปื้อนเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์พาหะ โดยเชื้อจะไชเข้าทางผิวหนัง เยื่อบุที่มีรอยแผล สำหรับกลุ่มคนที่เสี่ยงติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ชาวนา ชาวไร่ คนงานในโรงฆ่าสัตว์ กรรมกรขุดลอกคู คลอง และสัตว์แพทย์

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ จึงขอแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรและชาวนา โดยขอให้เจ้าหน้าที่และ อสม. ทุกพื้นที่ออกรณรงค์ให้ประชาชนได้รู้จักภัยของโรคฉี่หนู รวมทั้งวิธีการป้องกันโรค เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ประกอบกับช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรกำลังทำนา จึงจำเป็นรู้วิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง เช่น หลีกเลี่ยงการแช่น้ำนานๆ หรือหากมีความจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทขณะลงแช่น้ำด้วย และหากพบผู้เจ็บป่วยขอให้รีบไปพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง เพราะโอกาสรักษาหายเป็นปกติมีสูงมาก แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เชื้อแพร่กระจายไปอวัยวะต่างๆ อาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุด

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ