เตือนระมัดระวังการถูกสัตว์กัดหรือข่วน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เตือนระมัดระวังการถูกสัตว์กัดหรือข่วน thaihealth


แฟ้มภาพ


เตือนผู้ปกครองระมัดระวังและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ป้องกันและลดความเสี่ยงการถูกสัตว์กัดหรือข่วน


นายพงศ์พันธ์ ธรรมมา ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีรายงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าว่าในปี 2561 พบสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 1,400 ตัว กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เกือบครึ่งเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของและไม่ทราบประวัติ นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในปี 2561 มีจำนวนผู้เข่ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 520,000 รายและกว่าร้อยละ 30 เป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า15 ปี จึงขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดป้องกันและลดความเสี่ยงการถูกสัตว์กัดหรือข่วนโดยเฉพาะที่สาธารณะที่มีฝูงสุนัขจรจัดรวมถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านเนื่องจากสัตว์ไม่คุ้นชินอาจจะทำอันตรายแก่เด็กได้


สำหรับผู้เลี้ยงสุนัข ควรเลี้ยงอย่างรับผิดชอบ เลี้ยงในรั้วรอบขอบชิดหากพาออกข้างนอกควรใส่สายจูงและต้องนำสุนัขไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี  ทำหมันถาวรเมื่อไม่ต้องการให้สุนัขเพิ่มจำนวน  และไม่นำไปปล่อยให้เป็นภาระของสังคม  หากในพื้นที่มีสุนัขจรจัดไม่ควรเข้าไปยุ้งเกี่ยวกับสุนัขเหล่านั้น  อย่างไรก็ตามสุนัขจรจัดควรเป็นความรับผิดชอบของคนในสังคม เช่น การพาสุนัขไปฉีดวัคซีนระบุเจ้าของหรือมีการรับเลี้ยงจะดีที่สุดหากถูกสัตว์กัดข่วนหรือเลียบาดแผลแม้เพียงเล็กน้อยควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆครั้งประมาณ10นาทีใส่ยาเบตาดีนเพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากฉีดวัคซีนแล้วควรไปตามนัดทุกครั้งและควรสังเกตสุนัขว่ามีอาการผิดปกติหรือตายใน10วันหรือไม่ภายหลังสุนัขตัวนั้นไปกัดข่วนคนต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


สำหรับคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าขอให้ยึดหลัก“คาถา5ย.”ดังนี้1.อย่าแหย่ให้สัตว์โมโห2.อย่าเหยียบบริเวณลำตัวขาหรือหางของสัตว์3.อย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า4.อย่าหยิบอาหารขณะสัตว์กำลังกินและ5.อย่ายุ้งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคยเพราะสัตว์เหล่านี้อาจกัดหรือข่วนได้

Shares:
QR Code :
QR Code