เตือนภัยโรคหน้าหนาว แนะ ‘กินร้อนช้อนกลางล้างมือ’

กรุงเทพมหานครห่วงใยประชาชน เตือนระวัง 7 โรคพบบ่อยหน้าหนาว เน้นการป้องกันสุขภาพตนเองและดูแลคนรอบข้าง ระบุ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เป็นสุขอนามัยส่วนบุคคลที่สำคัญและควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพ มหานครโดยสำนักอนามัยมีความห่วงใยสุขภาพประชาชนตามนโยบายมหานครแห่งความสุขของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งมักพบ ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วงในเด็ก เป็นต้น เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น จึงควรเพิ่มความระมัดระวังใส่ใจดูแลสุขภาพ รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เรื้อรัง ซึ่งอาการป่วยอาจรุนแรงกว่าคนกลุ่มอื่น และสำหรับสตรีมีครรภ์การป่วยด้วยโรคหัดเยอรมัน สุกใส หรือการใช้ยาบางชนิดอาจส่งผลถึงทารกในครรภ์ทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้

การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว ควรปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่แออัด หลีกเลี่ยงการคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หัด สุกใส มือเท้าปาก จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคซึ่งมักปะปนออกมากับละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือติดอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ของผู้ป่วย ควรกินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ซึ่งจะช่วยป้องกันตนเองทั้งจากโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น มือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ