เตือนภัยนักดื่ม รวมกลุ่มสังสรรค์คลายหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

ที่มา : กรมการเเพทย์


เตือนภัยนักดื่ม รวมกลุ่มสังสรรค์คลายหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนประชาชนเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มสุราเพื่อคลายความหนาว เสี่ยงต่อการติดโควิด-19  และอันตรายถึงเสียชีวิตได้ แนะเตรียมร่างกายดูแลสุขภาพตัวเองให้พร้อมในช่วงหน้าหนาว


นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว พื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาวเย็น นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางไปสัมผัสความเย็น ประกอบกับเป็นช่วงของวันหยุดยาว เป็นเวลาของการรวมกลุ่มอาจจะมีการดื่มสังสรรค์ บางกลุ่มมีความเชื่อว่าฤทธิ์ของสุราจะทำให้ร่างกายอบอุ่น ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดและอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต


นายแพทย์มานัส กล่าวต่อว่า    ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า เมื่อดื่มสุราร่างกายจะสูญเสียความร้อน หลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัวอย่างหนักทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบ ร่างกายจะระบายความร้อนมากขึ้น จนทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ ซึ่งสุราออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการง่วง ซึม อาจทำให้หลับไปท่ามกลางอากาศหนาวเย็น เลือดในร่างกายจะหนืดขึ้น ส่งผลต่อการไหลเวียนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทำให้ขาดออกซิเจน หัวใจจะทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้


ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ การรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรค์จะเพิ่มความเสี่ยงให้ติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นจะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการติดโควิด -19 ด้วย นายแพทย์มานัส กล่าว


นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า การรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มสุรา ด้วยเชื่อว่าสามารถคลายความหนาวเย็นได้นอกจากเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ดื่ม เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ รวมถึงการติดโควิด-19 และส่งผลกระทบต่อสังคมในอีกหลาย ๆ ด้าน ซึ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ การดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การทำร้ายตนเองและทำร้ายผู้อื่น เกิดการบาดเจ็บ อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้


นายแพทย์สรายุทธ์  กล่าวต่อว่า   แนะนำประชาชนที่คิดจะดื่มสุราเพื่อคลายความหนาวเย็น หันมาเตรียมร่างกายและดูแลสุขภาพตัวเองให้พร้อมในช่วงหน้าหนาวและป้องกันติดโควิด-19 ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ เน้นผักและผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แนะใช้วิธี 3 งด ลดโควิด “งดดื่มเหล้า งดสังสรรค์ งดรวมกลุ่ม” สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่คนแออัด ทั้งนี้ในช่วงหน้าหนาวการรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรระลึกไว้เสมอว่าการดื่มสุรา ไม่ว่าจะดื่มคนเดียวหรือการร่วมกลุ่มสังสรรค์ ทำให้ผู้ดื่มขาดสติควบคุมตัวเองได้ไม่ดี เป็นสาเหตุของความรุนแรงต่างๆ เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคได้ง่าย และเมื่อมีการดื่มสุราต้องไม่ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน


หากประสบปัญหาเกี่ยวกับสุรา หรือยาและสารเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmindat.go.th   นายแพทย์สรายุทธ์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code