เตือนพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงเก็บน้ำฝน

กรมอนามัย เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง อย่างพื้นที่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม เลี่ยงการกักเก็บน้ำฝน เพราะอาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีต่างๆ 

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการนำน้ำฝน มาใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างปลอดภัยว่า ในช่วงนี้มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นประจำ ทำให้ประชาชนในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด จำเป็นต้องมีการเก็บน้ำฝน ไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี เพราะน้ำฝนจัดว่าเป็นน้ำที่สะอาด แต่ก็สามารถเกิดสิ่งสกปรกได้ง่าย เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งบ้านเรือน หลังคา และภาชนะเก็บกักน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม การจราจรหนาแน่น หรือมีมลพิษทางอากาศ ล้วนมีความเสี่ยงจากฝุ่นละออง ไอจากท่อไอเสีย ควันจากโรงงาน เพราะอาจทำให้เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลคือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนที่จะ ปนเปื้อนกับน้ำฝนที่ตกลงมา เกิดเป็นภาวะฝนกรดคือมีค่าพีเอชต่ำกว่า 5.6 ที่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างอย่างมาก

การเก็บอย่างปลอดภัยจึงไม่ควรรองรับน้ำฝนที่ตกในช่วงแรกๆ ควรปล่อยให้ฝนตกสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกในอากาศและหลังคาให้สะอาด

ดังนั้น ก่อนการเก็บน้ำฝนไว้ใช้ ควรเริ่มจากการทำความสะอาดหลังคา รางรับน้ำฝน และภาชนะเก็บน้ำให้พร้อมใช้งาน ส่วนภาชนะใช้รองรับน้ำฝนก็ต้องล้างให้ สะอาด ปิดด้วยมุ้งพลาสติก และ ปิดภาชนะให้มิดชิด เพื่อให้มั่นใจก่อนนำน้ำฝนมาดื่มควรนำไปฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มในน้ำเดือดอย่างน้อยประมาณ 5 นาที เป็นการลดอัตรา เสี่ยงจากการเจ็บป่วยเนื่องจากน้ำเป็นสื่อ อาทิ โรคระบบทางเดินอาหาร อุจจาระร่วง เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่เดือนมกราคมเมษายน 2556 พบรายงานผู้ป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วงสูงสุด จำนวน 6,946 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 532.24 ต่อแสน ประชากร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ