เตือนผู้ใช้รถสาธารณะเสี่ยง ‘ไข้หวัดใหญ่’

          "กรมควบคุมโรค" จับมือกระทรวงคมนาคม รณรงค์ป้องกัน "โรคไข้หวัดใหญ่" ในยานพาหนะสาธารณะ ซึ่งฤดูฝนจะเป็นช่วงเริ่มต้นการระบาดในรอบที่ 2 ของโรคไข้หวัดใหญ่ ในแต่ละปี และคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ป่วย ปอดอักเสบรุนแรง และผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น


/data/content/25009/cms/e_cefghostyz45.jpg


          วันที่ 9 ก.ค. 57 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม และการมอบชุดรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ ว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มักเกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ และคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตโดยรวมทั้งประเทศตลอดทั้งปี มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 6 ก.ค. 2557 พบรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศถึง 41,196 ราย (คิดเป็นอัตราป่วย 64.85 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 56 ราย และยังคงพบรายงานผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง


          สำหรับภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติความเห็นของประชาชน หรือ DDC Poll ครั้งที่ 6 เรื่อง รู้จักและเข้าใจโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV) ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย. 2557 โดยผลการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 23 จังหวัด จำนวน 3,010 ราย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.62 ต้องการให้มีข้อบังคับให้ผู้โดยสารบนเครื่องบิน รถไฟฟ้า รถโดยสาร ที่มีอาการไอ มีน้ำมูก ใส่หน้ากากป้องกันโรค และร้อยละ 78.83 ต้องการให้มีข้อบังคับให้บนเครื่องบิน รถไฟฟ้า รถโดยสาร มีจุดล้างมือ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์


          นพ.โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาด และป้องกันการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ กรมควบคุมโรคจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในยานพาหนะสาธารณะ โดยการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ สติกเกอร์ เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ หน้ากากป้องกันโรค เจลล้างมือ และซีดีสปอตวิทยุสำหรับประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนที่โดยสารยานพาหนะสาธารณะได้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตและการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นวงกว้างในประเทศไทยได้


          "ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อใช้บริการยานพาหนะสาธารณะด้วยการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปื้อนมาก 2. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น


          3. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด 4. สวมหน้ากากป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเมื่อมีอาการป่วย หรือการได้รับเชื้อจากผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ และ 5. ติดตามคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด


          ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค โทร.?0-2590-3159 เว็บไซต์http://beid.ddc.moph.go.thหรือสายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422" นพ.โสภณ กล่าว.


 


 


          ที่มา:  เว็บไซต์ไทยรัฐ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ