เตือนผู้บริโภคเลือกซื้อสังฆทานต้องดูให้ดี

ที่มา : มติชน


เตือนผู้บริโภคเลือกซื้อสังฆทานต้องดูให้ดี thaihealth


เตือนประชาชน พระสงฆ์ และทุกหน่วยงาน หากพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยเฉพาะการขายชุดสังฆทาน และชุดไทยธรรมในงานบุญใหญ่ปีนี้


นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผย ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปีนี้ สคบ.อยากเตือนไปถึงประชาชน พระสงฆ์ และทุกหน่วยงาน หากพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยเฉพาะการขายชุดสังฆทาน และชุดไทยธรรม ที่นำมีร้านค้านำมาขายในช่วงนี้จำนวนมาก หากพบว่า สินค้าดังกล่าว แสดงฉลากไม่ถูกต้องก็สามารถร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านช่องทาง สายด่วน สคบ. 1166 ทางเว็บไซต์www.ocpb.go.th ได้ทันที


“คาดว่า ยังมีผู้กระทำความผิดอยู่ประมาณ20%ของจำนวนพันกว่าร้านค้าทั่วประเทศ โดยในเขตพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้รับรายงานการกระทำความผิดน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่พบกระทำความผิดในพื้นที่ต่างจังหวัดมากที่สุด สำหรับผลการดำเนินคดีกับผู้ประ กอบธุรกิจที่จำหน่ายชุดสังฆทานโดยจัดทำฉลากไม่ถูกต้องในช่วงที่ผ่านมา ส่วน กลางมีจำนวน10 คดี และในส่วนภูมิภาคประมาณ 15 คดี ผู้ประกอบการยินยอมให้เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายรายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 125,000 บาท”


อย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สคบ.ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานครและภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจผลิตและขายชุดสังฆทาน และชุดไทยธรรม เข้ามาหารือถึงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายของ สคบ.แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียนเกิดขึ้น


ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมา สคบ.ได้รับการร้องเรียนโดยตรงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและทีวี พบว่า สินค้าสังฆทาน และชุดไทยธรรมที่พระสงฆ์ได้รับช่วงเข้าพรรษาทุกๆ ปี ไม่ได้มาตรฐาน และสินค้าบางรายการไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ และสำคัญ ผู้ประกอบการบางรายนำสินค้าอุปโภคไปรวมอยู่ในกล่อง หรือภาชนะเดียวกับสินค้าบริโภค เช่น น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ยารักษาโรคและน้ำดื่ม เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code