เตือนปล่อยโคมลอย จุดพลุ ดอกไม้ไฟ ผิดกฎหมาย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


เตือนปล่อยโคมลอย จุดพลุ ดอกไม้ไฟ ผิดกฎหมาย thaihealth


แฟ้มภาพ


ท่าอากาศยานลำปาง เตือนปล่อยโคมลอย จุดพลุ ดอกไม้ไฟ ผิดกฎหมาย


นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยในช่วงเทศกาลลอยกระทงประชาชนมักจะปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุ ดอกไม้ไฟ และส่องไฟจากพื้นดินสู่อากาศ ซึ่งเป็นอุปสรรคหรือเป็นการรบกวนในการทำการบิน และอาจก่อให้เกิดอันตรายกับอากาศยานขณะที่บินผ่านหรือบินมายังท่าอากาศยานลำปาง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปลอดภัย รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายร้ายแรงที่อาจกระทบต่อการบินและอากาศยาน ทาอากาศยานลำปาง


จึงขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปได้งดปล่อยโคมลอย จุดพลุ ดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงด้วย ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปล่อยโคมลอย จุดพลุและดอกไม้ไฟ ขอให้ทำการขออนุญาตกับเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการอำเภอในท้องที่ก่อน ซึ่งหากไม่ขออนุญาตอาจโดนดำเนินคดีตามกฎหมายได้

Shares:
QR Code :
QR Code