เตือนปลายฝนต้นหนาวไข้เลือดออกระบาดหนัก มหาสารคามป่วยสะสมแล้วกว่า 700 ราย

 

เตือนปลายฝนต้นหนาวไข้เลือดออกระบาดหนัก มหาสารคามป่วยสะสมแล้วกว่า 700 ราย

 

ปลายฝนต้นหนาว โรคไข้เลือดออกในจังหวัดมหาสารคาม ส่อเค้าระบาดรุนแรง พบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีแล้วกว่า 700 ราย ยอดผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมากว่า 200 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย สสจ.เตือนเฝ้าระวังบุตรหลาน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกเป็นสายพันธุ์ชนิดรุนแรง

นายแพทย์ปริญญา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกส่อเค้าระบาดหนักในพื้นที่ เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการแพร่กระจายของเชื้อไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค

ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวน 713 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 74.42 ต่อแสนประชากร และได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 18 ปี ที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จากภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้ช็อกและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา

โดยพื้นที่ 3 ลำดับแรกที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คืออำเภอกันทรวิชัย พยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม ตามลำดับ โดยกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 15-24 ปี

นายแพทย์ปริญญาระบุว่า ได้กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดการตรวจคัดกรองผู้ป่วย หากมีอาการอยู่ในข่ายป่วยด้วยเชื้อไข้เลือดออกให้รับตัวไว้รักษา และได้ประสานให้เทศบาล และหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ออกพ่นสารกำจัดตัวแก่เพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นในพื้นที่ที่พบการระบาดซ้ำซาก และบริเวณสถานศึกษา

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ขัดล้างภาชนะใส่น้ำดื่ม ล้างร่องระบายน้ำเป็นประจำ ใส่ทรายอะเบทในน้ำ หากบุตรหลานมีอาการไข้สูง หน้าแดง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code