เตือนประชาชน ป้องกันโรคฤดูหนาว

เตือนประชาชน ป้องกันโรคฤดูหนาว thaihealth


สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น


น.พ.พนัส โสภณพงษ์ สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เผยต่อว่า หากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ขึ้นได้ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวอาจเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะสภาพร่างกายมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอ โรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาวนี้ส่วนใหญ่มักเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด อีสุกอีใส มือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งชอบอากาศหนาวเย็น นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังกำชับให้เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกหน้าหนาว จึงขอเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วยหรือสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนก อย่านำสัตว์ปีกป่วยตายมาชำแหละ จำหน่าย หรือรับประทานอย่างเด็ดขาด


ซึ่งเรื่องนี้ น.พ.พนัส ได้กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้เตรียมความพร้อมวางมาตรการในการดูแลประชาชนในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ 1. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในช่วงฤดูหนาว 2. การควบคุมโรค ในกรณีถ้ามีการระบาดของโรคติดต่อ โดยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และ 3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคตับ โรคไต และโรคโลหิตจาง เป็นต้น


เพื่อการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว ควรสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายโดยสวมเสื้อผ้าหนาหรือสวมเสื้อผ้าหลายๆ ชั้น สวมผ้าพันคอ หมวกและถุงเท้า พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มกินผักและผลไม้หลากสี เช่น ผักคะน้า ตำลึง ฟักทอง แครอท มะเขือเทศ มะละกอสุก ส้ม ฝรั่ง เป็นต้น ให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน วันละ 30 นาที และกินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ จะช่วยป้องกันโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ และ โรคทางเดินหายใจได้


อย่างไรก็ตาม หากเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมา เช่น ปอดบวม "เมื่อเริ่มมีอากาศหนาวหลายคนได้จัดเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไว้สวมใส่ จึงอยากฝากเตือนประชาชนที่ซื้อเสื้อผ้ากันหนาวมือสองมาใช้ ควรคำนึงในเรื่องความสะอาดของเสื้อผ้าที่ซื้อ เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา หรือพยาธิ ซึ่งอาจติดต่อมายังผู้สวมใส่ได้ ในการเลือกซื้อและใช้เสื้อกันหนาวมือสอง ผู้ขายไม่ควรวางเสื้อผ้ากองกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นละอองและแมลงชนิดต่างๆ เข้าไปอาศัยในเสื้อผ้าได้


ประชาชนที่ชอบเลือกซื้อเสื้อผ้ากันหนาวมือสอง ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสภาพดี ตรวจสอบรอยด่างดำ รอยคราบสกปรก รวมไปถึงกลิ่นอับชื้น เพราะอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และที่สำคัญก่อนนำเสื้อผ้ามือสองมาสวมใส่ ขอให้ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือแมลงนำโรคที่ติดมากับเสื้อผ้า โดยการซักแช่น้ำร้อน การต้มในน้ำเดือด หรือซักด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาซักผ้า และตากในที่มีแสงแดดจัดให้แห้ง


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code