เตือนประชาชนเฝ้าระวังมลพิษ หมอกควันฤดูแล้ง

สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เตือนประชาชนให้ระวังหมอกควัน ที่มีจากการเผาป่า วัสดุการเกษตรและเผาขยะ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) แพร่ เปิดเผยถึง ปัญหาหมอกควันใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. ที่เกิดขึ้นทุกปีว่า ปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะมีภาวะหมอกควันปกคลุมพื้นที่ โดยมีสาเหตุมาจากการเผาป่า เผาวัสดุทางการเกษตรและการเผาขยะในที่โล่งแจ้ง ทำให้คุณภาพอากาศต่ำลงและมีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดในเดือน มี.ค. ของทุกปี

โดยจากข้อมูลการเฝ้าระวังค่าเฉลี่ย 24  ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10  ไมครอน ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ติดต่อ กันจำนวน 30 วัน ระหว่างวันที่ 17 มี.ค.- 15 เม.ย. 2556 ปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดที่มีจำนวนวัน ของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินกว่า 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่จะเริ่มมีผลกระทบ ต่อสุขภาพ สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 37 วัน จ.แพร่ จำนวน  27 วัน และ จ.เชียงราย จำนวน 25 วัน

สำหรับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว เช่น ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ เด็ก สตรีมีครรภ์ และ ผู้สูงอายุ คนงานในโรงงานโม่หิน คนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ และหากประชาชนมีอาการระคายเคืองตา แสบตาแสบจมูก น้ำมูก น้ำตาไหล ตาแดง ไอ คอแห้ง เจ็บคอ คออักเสบ หายใจลำบาก อึดอัด แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคหัวใจ จะกระตุ้นให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code