เตือนปชช.ระวังการใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในฤดูฝน

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในช่วงฤดูฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


จ. สมุทรปราการ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในช่วงฤดูฝน


นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า จากการที่กรมอุตุนิยมคาดว่าอาจจะมีสภาวะอากาศฝนตกหนักในช่วงนี้ จังหวัดสมุทรปราการจึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วย


นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวง ให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากการเกิดลมกรรโชกแรงหรือพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้า อาทิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากเสาอากาศหรือป้ายโฆษณาล้มทับสายไฟฟ้า ต้นไม้หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ดังนั้น จึงขอเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ โดยมีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้


  1. อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าฝ่า
  2. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
  3. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
  4. อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
  5. ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันการโค่นล้ม
  6. ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า


ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือสายด่วน 1784

Shares:
QR Code :
QR Code