เตือนนายจ้าง-ลูกจ้างดูแลความปลอดภัยช่วงฝนตกหนัก

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


เตือนนายจ้าง-ลูกจ้าง ดูแลความปลอดภัย ช่วงฝนตกหนัก 1-5 พ.ค. thaihealth


แฟ้มภาพ


กสร.เตือนนายจ้างและลูกจ้าง ดูแลความปลอดภัย ช่วงฝนตกหนัก 1-5 พ.ค. โดยเฉพาะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษอุปกรณ์ไฟฟ้า


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงวันที่ 1 – 5 พฤษภาคมนี้ กสร.จึงขอให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมกันดูแลสถานประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยร่วมกันตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้ารั่วและดูด เป็นต้น สำหรับสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย เช่น เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม ทำให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทรุดตัวหรือพังทลาย โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย


นอกจากนี้ขอนายจ้างได้จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยทั้งในการให้ความรู้และกำกับดูแลให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ รวมไปถึงลูกจ้างที่ใช้ยานพาหนะเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code