เตือนถึงตาย ของเล่นใหม่ ‘หมากฝรั่งไฟช็อต’

 

สคบ. เก็บตัวอย่าง ‘หมากฝรั่งไฟช็อต’ ของเล่นใหม่ที่ขายตามหน้าโรงเรียนมาตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียน พบอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต กระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์มากกว่าค่ากระแสไฟตามบ้าน เมื่อเข้าสู่ร่างกายส่งผลให้เกิดการชักเกร็ง หมดสติ หยุดหายใจ จนถึงหัวใจหยุดเต้น

เตือน ‘หมากฝรั่งไฟช็อต’ของเล่นนำเข้าชนิดใหม่ อาจทำให้ถึงตายได้ สคบ.เก็บตัวอย่างตรวจหลังได้รับร้องเรียนจากโรงเรียนใน กทม. พบค่ากระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายส่งผลเกิดอาการชักเกร็ง หมดสติ จนถึงหัวใจหยุดเต้น

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับการร้องเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ มหานคร ขอให้ตรวจสอบสินค้า ‘หมากฝรั่งไฟช็อต’ที่มีผู้จำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งนักเรียนนำมาเล่นแกล้งกันเพื่อให้เกิดความตกใจด้วยการดึงชิ้นส่วนบรรจุหมากฝรั่งที่ยื่นออกมาแล้วจะเกิดไฟฟ้าช็อต ส่งผลให้เพื่อนนักเรียนได้รับบาดเจ็บ โดยมีอาการชาและช้ำบริเวณมือที่สัมผัส

สคบ. โดยศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ได้สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้ามาทำการทดสอบถึงความแรงของการชอร์ต ซึ่งผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ในการดึงแต่ละครั้งจะมีค่ากระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์ ซึ่งมากกว่าค่ากระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือน และกระแสไฟเป็นแบบต่อเนื่องจึงทำให้เกิดการกระตุ้นของกระแสไฟที่ผ่านในร่างกายเป็นระยะๆ ทำให้เกิดอาการชาบริเวณอวัยวะที่สัมผัสเหมือนถูกไฟฟ้าช็อต และเมื่อมีการดึงค้างไว้นานๆ กระแสไฟฟ้าจะมีการส่งเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต โดยทำให้เกิดอาการชักเกร็งของกล้ามเนื้อ หมดสติ หยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้นได้ทันที ถ้าหากได้รับกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน นอกจากนี้อาจทำให้เกิดบาดแผลไหม้ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นจุดที่กระแสไฟฟ้าเข้าและออกจากร่างกาย รวมทั้งอาจมีการทำลายเนื้อเยื่อภายในด้วย

‘หมากฝรั่งไฟช็อต’มีชื่อทางการค้าว่า chewing gum shock เป็นของเล่นนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีลักษณะเป็นห่อหมากฝรั่งแผ่นบรรจุ 5 ชิ้น แต่ละชิ้นจะมี 1 ชิ้นยื่นออกมาสำหรับดึงซึ่งตัวสินค้ามี 3 แบบ ได้แก่ สีเขียว สีขาว และสีเหลือง ไม่มีฉลากภาษาไทย พบเพียงการระบุฉลากภาษาอังกฤษ โดยระบุวิธีการใช้ว่า ให้ดึง และมีคำเตือนว่า ไม่แนะนำให้ใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี พบเห็นการขายสินค้าชนิดนี้ตามอินเทอร์เน็ตและแผงลอย มีสนนราคาอยู่ที่ 40-120 บาท

นายจิรชัยกล่าวว่า สคบ.พิจารณาแล้วเห็นว่า ‘หมากฝรั่งไฟช็อต’ เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ จึงได้เร่งตรวจสอบแหล่งจำหน่าย แหล่งผลิต พร้อมเตรียมนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคห้ามขายสินค้าดังกล่าว ตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 จึงขอแจ้งให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ในการซื้อของเล่นประเภทหมากฝรั่งไฟช็อตดังกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

Shares:
QR Code :
QR Code