เตือนตรุษจีนดับธูปเทียนให้สนิท

ที่มา : แนวหน้า


เตือนตรุษจีนดับธูปเทียนให้สนิท thaihealth


แฟ้มภาพ


ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันระมัดระวัง ด้วยตรวจตราดับธูปเทียนบูชาเมื่อเสร็จภารกิจ


นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประชาชนนิยมจัดพิธีไหว้เจ้าและบรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีน มีการจุดธูปเทียนและประทัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เขตจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันระมัดระวัง ด้วยตรวจตราดับธูปเทียนบูชาเมื่อเสร็จภารกิจ ตรวจสอบสายไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้เป็นปกติ ปิดเตาแก๊สและวาล์วที่ถังแก๊สทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ เก็บไม้ขีดไฟ ไฟแช็กให้พ้นมือเด็ก หากมีการเผาสิ่งของ วัสดุ ต้องกระทำอย่างระมัดระวังไม่ประมาท เลือกสถานที่โล่ง ห่างไกลจากสารหรือวัตถุไวไฟ สำหรับอาคารบ้านเรือนที่ติดลูกกรง เหล็กดัด ควรเว้นช่องไว้สำหรับหนีไฟ ที่เก็บกุญแจต้องแจ้งให้ทุกคนในบ้านทราบเพื่อสะดวกต่อการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งควรจัดหาเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ


หากประสบเหตุที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ แจ้งที่สถานีดับเพลิงคลองเตย โทร.02-2582093-4 หรือโทร. 199

Shares:
QR Code :
QR Code