เตือนดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว

ที่มา  : เดลินิวส์


เตือนดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เตือนเสี่ยงป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่ายช่วงหน้าหนาว


นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเริ่มหนาวเย็น อาจทำให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนทั่วไป  โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งและไตวาย เป็นต้น เสี่ยงป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่าย ที่พบมาก เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และที่น่าห่วงก็คือโรคปอดบวม ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่มักเกิดตามมาหลังจากเป็นไข้หวัด มักพบมากในช่วงฤดูฝน และช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการป้องกันโรคปอดบวม


ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าหลายชั้นให้ร่างกายอบอุ่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  กินผักและผลไม้ให้มากขึ้น เนื่องจากในผักและผลไม้สดจะมีวิตามินซี สร้างภูมิต้านทานโรคได้  พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ถ้าเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่คนแออัด หมั่นล้างมือให้สะอาดภายหลังสัมผัสสิ่งของหรือผู้ป่วย ท่านและบุคคลในครอบครัวจะได้ห่างไกลจากโรคปอดบวม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ