เติมความยืดหยุ่นให้ร่างกาย สู้โควิด-19

ที่มา : เอกสารความรู้เครือข่ายคนไทยไร้พุง


เติมความยืดหยุ่นให้ร่างกาย สู้โควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด หลายคนต้องทำงานจากที่บ้าน อย่างไรก็ตามอาจเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมขึ้นได้ หากต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ ทั้งนี้ ควรมีการหยุดพักเป็นระยะ เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ใช้งานมาทั้งวัน ซึ่งจะช่วยลดการตึงตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้


รู้จักความยืดหยุ่น


ความยืดหยุ่นหรือความอ่อนตัว คือความสามารถของกล้ามเนื้อ ในการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างเต็มมุมการเคลื่อนไหว


ไม่ยืดหยุ่น มีความเสี่ยง


  • เสี่ยงต่ออาการปวดคอ บ่า ไหล่ หรือกล้ามเนื้อเวลาหดเกร็งนาน ๆ
  • เมื่อทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ อาจเกิดการบาดเจ็บได้
  • เพิ่มโอกาสเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม


ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แบบค้างไว้ช่วยได้


  • ทำการยืดกล้ามเนื้อในลักษณะ ให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัว (ไม่หดเกร็ง)
  • ยืดจนถึงจุดที่รู้สึกว่าตึง เกร็งค้างไว้ 10 – 15 วินาที และกลับมาท่าเริ่มต้น


Tips


  • การยืดเหยียดทำได้กับทุกมัดกล้ามเนื้อ และทำได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอให้ปวดก่อนแล้วค่อยทำ
  • สามารถทำได้บ่อย ๆ ทั้งนี้ต้องถูกวิธีและไม่ยืดจนตึงเกินไป

Shares:
QR Code :
QR Code