เติมก๊าซให้ถูกวิธี ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ M2F


เติมก๊าซให้ถูกวิธี ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง thaihealth


แฟ้มภาพ


          ปัจจุบันมีรถที่หันมาใช้ระบบก๊าซมากขึ้น ดังนั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขับขี่ควรทราบถึงข้อปฏิบัติในการเติมก๊าซอย่างถูกวิธี


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า บ่อยครั้งที่รถติดตั้งระบบก๊าซเกิดระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ขณะเติมก๊าซ โดยมีสาเหตุจากความประมาท หรือผู้ขับขี่ขาดความรู้เกี่ยวกับการเติมก๊าซอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย ปภ.จึงข อแนะข้อควรปฏิบัติ ดังนี้


          เลือกใช้บริการสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐาน หัวจ่ายและท่อส่งก๊าซ มีมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานีบริการอย่างเคร่งครัด


          ดับเครื่องยนต์และลงจากรถทุกครั้งที่เติมก๊าซ รอจนเติมก๊าซเสร็จค่อยกลับขึ้นรถ เนื่องจากถังก๊าซที่ติดตั้งกับรถจะเกิดการยืดและหดตัวจากแรงดันของเครื่องอัดก๊าซ ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากถังก๊าซระเบิด


          ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ทำ ให้เกิดประกายไฟขณะเติมก๊าซ อาทิ การสูบบุหรี่ การใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจเกิดประกายไฟเป็นสาเหตุให้ไฟไหม้รถ


          ไม่เติมก๊าซเกินแรงดันหรือความจุของถังก๊าซ เพราะทำให้ถังก๊าซมีแรงดันมากเกินไป ส่งผลให้ถังก๊าซเสื่อมสภาพเร็วขึ้น จึงเสี่ยงต่อการระเบิด


          ไม่เติมก๊าซผิดประเภท เพราะถังก๊าซถูกออกแบบ มาสำหรับใช้กับระบบก๊าซเฉพาะระบบใดระบบหนึ่ง การใช้อุปกรณ์ผิดประเภท จะทำให้เสี่ยงต่อการระเบิด


          ถอดสายก๊าซก่อนเคลื่อนรถ เพื่อป้องกันรถกระชากสายเติมก๊าซขาด ทำให้ก๊าซรั่วและเป็นอันตรายได้


          วิธีปฏิบัติกรณีก๊าซรั่ว ดับเครื่องยนต์ ปิดวาล์วถังก๊าซ ออกให้ห่างจากรถในระยะที่ปลอดภัย ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ และห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ ทั้งนี้ การเลือกติดตั้งระบบก๊าซจาก ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน การใช้ถังก๊าซและอุปกรณ์ระบบก๊าซที่มีคุณภาพ การหมั่นตรวจสอบและดูแลระบบก๊าซให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานรถติดตั้ง ระบบก๊าซ และลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากไฟไหม้รถ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code