เตรียมแผนรับมือวิกฤติ รักษาผู้ป่วยโควิดที่บ้าน

ที่มา : เดลินิวส์


เตรียมแผนรับมือวิกฤติ รักษาผู้ป่วยโควิดที่บ้าน thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ. ออกแนวทางกักตัวผู้ติดเชื้อที่บ้านด่วน รองรับวิกฤติ "โควิด" ระลอก 3 เปิดเกณฑ์ผู้เข้าข่ายต้องไร้อาการอายุไม่เกิน 40 ปี-พักคนเดียว-ไม่มีโรคแทรกซ้อน


จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข สั่งให้กรมการแพทย์เตรียมจัดทำคู่มือแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อที่ต้องกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ที่พักอาศัยคนเดียวเพื่อรองรับอนาคตกรณีมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จนต้องเปลี่ยนแนวทางจากการรักษาใน รพ. มาเป็นการกักตัวที่บ้านแทนนั้น นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การออกแนวทางการพิจารณาผู้ติดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการแยกตัวที่บ้านทางโซเชียลมีเดียเป็นการออกคำแนะนำเพื่อเตรียมรองรับสถาน การณ์แต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นจะต้องใช้มาตรการดังกล่าวผู้ที่ติดเชื้อทุกรายจะต้องเข้ามารับการรักษาใน รพ. หรือ รพ.สนาม หรือฮอสพิเทลที่ทางภาครัฐกำหนด


สำหรับแนวทางการพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เหมาะสมสำหรับการแยกตัวที่บ้าน (ฉบับวันที่ 18 เม.ย. 64) ระบุว่าผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ควรได้รับการจัดแยกเพื่อการดูแลรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการควรได้รับการดูแลรักษาใน รพ. หรือ รพ.สนาม หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ตามความเหมาะสมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการควรแยกตัวจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า 14 วัน เช่นเดียวกัน รพ.อาจพิจารณาให้ผู้ติดเชื้อ ใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่แยกตัวอาทิ บ้านเดี่ยว หอพัก หรือคอนโดมิเนียมโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่แล้วการจัดเตรียมสถานที่เพื่อการแยกตัวอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยในของรพ. ฉบับวันที่ 16 เม.ย. 64 หากผู้ติดเชื้อไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ แนะนำให้แยกตัวต่อเนื่องจนครบ 1 เดือน


เกณฑ์การพิจารณาผู้ติดเชื้อเพื่อการแยกตัว คือ 1.เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ 2. มีอายุไม่เกิน 40 ปี 3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 4.มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน 5.ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ม./ หรือน้ำหนักตัว > 90 กก.) 6.ไม่มีโรคร่วม ประกอบด้วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลพินิจของแพทย์ 7.ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง


สำหรับการดำเนินการของ รพ. คือ 1.ประเมิน ความเหมาะสมสำหรับผู้ติดเชื้อแยกตัวในสถานที่พักของตนเอง 2.ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การแยกตัวที่บ้านในระบบของรพ. 3.ควรถ่ายภาพรังสีทรวงอกหากพบความผิดปกติ แนะนำให้เข้ารับการรักษาที่รพ. 4.แนะ นำการปฏิบัติตัว และจัดเตรียมปรอทวัดไข้ และ pulse oximeter ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ 5. ติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อระหว่างการแยกตัวที่บ้าน ผ่านระบบสื่อสารต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์ ติดตามอาการ สอบถามอาการไข้ ค่า oxygen saturation วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เป็นระยะเวลา 14 วัน 6.จัดช่องทางติดต่อในกรณีผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มขึ้นหรือภาวะฉุกเฉิน อาทิ มีไข้ลอย หอบเหนื่อย หายใจลำบาก 7.จัดระบบรับส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.ในกรณีผู้ติดเชื้อจำเป็นต้องย้ายเข้ารับการรักษาต่อในรพ. 8.ให้ความมั่นใจในมาตรฐานการดูแลรักษาของทีมแพทย์และพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อ

Shares:
QR Code :
QR Code