เตรียมออกกฎร้านค้าสวมถุงมือทำอาหาร

กรมอนามัย เตรียมออกกฎให้สวมถุงมือประกอบอาหาร ดีเดย์ 1 ม.ค.57 เปลี่ยนป้าย “คลีนฟู้ดกูดเทสต์” ใหม่ ร้านอาหารใหญ่ที่เคยได้รับป้ายต้องทำตามข้อกำหนด สวมถุงมือทำอาหาร มีอ่างล้างมือและบ้วนปากบริการ ฯลฯ ร้านอาหารแผงลอย ต้องสวมถุงมือด้วย ลั่นพบร้านไหนไม่ทำตามถอนป้ายทันที

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวระหว่างแถลงข่าว “การรณรงค์ให้ผู้ปรุงประกอบอาหารใส่ถุงมือ ลดโรคติดเชื้อที่มาจากมือ” ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นการรับประกันความสะอาด ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยผู้สัมผัสอาหารถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่อาจจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่ผู้บริโภคได้ ที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดทำหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา สถานประกอบการให้ได้มาตรฐานดียิ่งขึ้น โดยผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 มกราคม 2557 สธ.เตรียมเปลี่ยนป้ายคลีนฟู้ดกูดเทสต์ใหม่ (ป้ายตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพอาหาร) กำหนดให้ร้านขายอาหารขนาดใหญ่ที่เคยได้รับป้ายทอง ผู้ปรุงอาหารต้องมีการสวมถุงมือ มีอ่างล้างมือและบ้วนปากบริการ กำหนด 1 อ่างล้างมือ/บ้วนปากต่อ 30 ที่นั่ง และมีห้องน้ำ 1 ห้องต่อ 30 ที่นั่ง มีชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ให้ผู้มาใช้บริการทดสอบ ส่วนในร้านอาหารแผงลอยที่ได้รับป้ายรับรองกำหนดให้สวมถุงมือในการปรุงอาหาร เป็นหนึ่งในข้อบังคับของมาตรฐานการผลิตอาหาร โดยให้อำนาจเทศบาล และ อบต.เป็นผู้ตรวจสอบ หากพบไม่ปฏิบัติตามสามารถถอนใบคลีนฟู้ดกูดเทสต์ได้ทันที และเตรียมออกกฎกระทรวง บังคับให้ผู้ปรุงอาหารต้องสวมถุงมือทุกครั้ง จึงจะถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี

ทั้งนี้ มีข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคระบบทางเดินอาหาร อุจจาระร่วง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2556 พบรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงสูงสุด จำนวน 6,946 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 532.24 ต่อแสนประชากร ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่สวมถุงมือในการประกอบอาหารมีโรคเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน ได้อีกหลายชนิด ส่วนถุงมือที่แนะนำให้สวมใส่นั้นควรเป็นถุงมือยางธรรมชาติ เนื่องจากทนความร้อนและปลอดสารตกค้าง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code