เตรียมรับมือ คนเมาแล้วขับ

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


เตรียมรับมือคน เมาแล้วขับ thaihealth


แฟ้มภาพ


ห่วงพวก “เมาแล้วขับ” ไม่ปลอดภัย สธ.ระดม อสม.อยู่ประจำด่านทั่วปท.วันละ 2 แสนคน


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สบส.มีมาตรการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดย 1.ให้โรงพยาบาลเอกชน 346 แห่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือกับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งจากอุบัติเหตุจราจรและโรคประจำตัวกำเริบ ภายใต้ศูนย์สั่งการของจังหวัด ผ่านสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมห้องฉุกเฉิน กำลังแพทย์ พยาบาล เครื่องมือแพทย์ คลังเลือด ห้องผ่าตัดให้พร้อมบริการตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายนนี้ 2.ระดมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีนี้เน้นระดับแกนนำเข้าร่วมปฏิบัติการที่ด่านชุมชนทั่วประเทศ วันละไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน เฉลี่ยตำบลละไม่ต่ำกว่า 30 คน


“จะมีการคัดกรองผู้ที่ขับขี่รถก่อนออกจากถนนหมู่บ้าน ต้องไม่เมา ไม่มีกลิ่นสุรา คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายกรณีใช้รถจักรยานยนต์ รถต้องมีอุปกรณ์สมบูรณ์ ผู้ขับรถทุกชนิดต้องพกใบขับขี่ รวมทั้งขับด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด คือ เขตเมือง/เทศบาล ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกเมือง/นอกเขตเทศบาล ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรณีขับขี้รถขณะมึนเมา จะแนะนำให้พักที่ศูนย์สร่างเมาที่ด่านชุมชน หรือให้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อดับพิษเมา เช่น ชารางจืด น้ำมะนาว ฯลฯ” น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code