เตรียมรับมือโรคและภัย จากฝนตกน้ำท่วม

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เตรียมรับมือโรคและภัย จากฝนตกน้ำท่วม  thaihealth


แฟ้มภาพ


อีกภัยหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง ช่วงปัญหาโควิด-19 คือการเตรียมรับมือกับโรคและภัยหน้าฝน  ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่, โรคปอดอักเสบ, โรคไข้เลือดออก, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคฉี่หนู, โรคตาแดง, โรคมือเท้าปาก, แมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย, อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และจมน้ำเสียชีวิต เป็นต้น


นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าระยะนี้ประเทศไทยอาจมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก และภาคใต้


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงมีการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ว่า อาจเกิดโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม หรือน้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่,  โรคปอดอักเสบ, โรคไข้เลือดออก, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคฉี่หนู, โรคตาแดง, โรคมือเท้าปาก, แมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย, อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และจมน้ำเสียชีวิต เป็นต้น


จึงขอแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ การแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการ และรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาดไม่ทิ้งขยะ หรือขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ำท่วมขัง หมั่นสำรวจเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณบ้านโดยรอบ ที่เสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำและจมน้ำ ระมัดระวังอันตรายจากแมลงหรือสัตว์มีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่ยานพาหนะบริเวณน้ำท่วมขังห รือน้ำป่าไหลผ่าน อีกทั้งไม่ควรลงไปเล่นน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง น้ำเชี่ยว เพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากน้ำท่วมแล้ว ยังเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตอีกด้วย


หากจำเป็นต้องเดินทาง หรือทำกิจกรรมทางน้ำ ควรเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อม เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง แกลลอนเปล่า ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ลูกมะพร้าว เพื่อช่วยในการลอยตัว และไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เช่น โรคอัมพาต โรคลมชัก เครียด ความดันโลหิตต่ำ อยู่ตามลำพัง ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code