เตรียมรับมือมรสุมกระหน่ำภาคใต้

ที่มา : แนวหน้า


เตรียมรับมือมรสุมกระหน่ำภาคใต้  thaihealth


แฟ้มภาพ


เตรียมรับมือมรสุมกระหน่ำภาคใต้ กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเฝ้าระวัง 4 จังหวัด


นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 4 จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล ยังอยู่ในสภาวะปกติ แม้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บ้างก็ตาม แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเมษายน 2562 จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน สำนักงานชลประทานที่ 16 จึงได้เริ่มลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัย โดยพบว่ามี 13 จุดสำคัญ ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เช่น บริเวณหน้าเทศบาลตำบลระโนด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านขาว ตำบลพังยาง อำเภอระโนด ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นต้น


“ภายในวันที่ 5 ตุลาคมนี้จะได้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 52 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 22 เครื่อง บริเวณจุดท่วมซ้ำซากทั้ง 13 จุด ตลอดทั้งบริเวณทะเลสาบสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และพัทลุง เพื่อผลักดันน้ำให้ออกอ่าวไทยให้เร็วที่สุด” นายประสิทธิ์กล่าวย้ำ


สำหรับการวางแผนรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จะใช้คลองระบายน้ำภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) ซึ่งคลองระบายน้ำของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไปลงทะเลสาบสงขลา โดยขณะนี้ได้พร่องน้ำในคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) วันละประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งใช้ทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่รับน้ำหลักที่ระบายมาจากทั้งทาง จ.สงขลา และพัทลุง รวมทั้งน้ำบางส่วนจากพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช ก่อนจะไหลออกอ่าวไทยที่บ้านปากรอ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นปากแม่น้ำตามธรรมชาติ รวมทั้งได้ระดมเครื่องจักรไปติดตั้งที่บ้านปากรอ เพื่อเร่งสูบน้ำออก ทำให้สามารถดึงน้ำจากพื้นที่ด้านบนลงมาได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ตัวเมืองสงขลา เมืองพัทลุง หรือแม้แต่เมืองนครศรีธรรมราชมีน้ำท่วมขังนานเต็มที่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง


ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำทั้งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองเฉียงพง คลองมหาการ คลองโรง คลองกาหรำ คลองโคกพระ คลองเชิงแส คลองโหน และคลองสทิงหม้อ พร้อมทั้งได้ขุดลอกสันทรายที่ปิดกั้นทางน้ำต่างๆ ริมทะเลอ่าวไทย บริเวณประตูระบายน้ำปากระวะ ทางระบายน้ำศาลาหลวงล่าง ขุดลอกคลองหัวคลอง ตลอดจนได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในหลายช่องทางการสื่อสาร เช่น facebook Line ศูนย์ข่าว และสถานีวิทยุท้องถิ่น

Shares:
QR Code :
QR Code