‘เตรียมยาจำเป็น’ ระหว่างเดินทาง

          องค์การเภสัชกรรมแนะนำประชาชนควรเตรียมยาที่จำเป็นพื้นฐาน สำหรับช่วงเดินทางในวันหยุดยาว


/data/content/26863/cms/e_ahimoqrsvy37.jpg


          ภญ.วนิชา ใจสำราญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า  ขณะนี้ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลเนื่องในโอกาสปีใหม่แล้ว และในเทศกาลดังกล่าวจะมี วันหยุดยาว ดังนั้นการเตรียมยาในระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเดินทางในประเทศ หรือต่างประเทศสำคัญที่สุดอันดับแรก คือ การ เตรียมยาในส่วนของผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว


          ซึ่งยาของผู้สูงอายุจะมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ต้องเตรียมยาในปริมาณเท่ากับวันที่เดินทาง หรือสำรองเพิ่ม 3-5 วัน และควรจะติด ชื่อยาไปด้วยเพราะหากยาตกหล่น สูญหาย จะได้สามารถซื้อยาตัวเดิมหรือเข้าโรงพยาบาลแจ้งแพทย์ได้ว่าเดิมใช้ยาอะไร ส่วนยา รายการอื่นๆ จะเป็นยาพื้นฐานสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ พาราเซตามอลลดไข้  ทั้งชนิดเม็ดและน้ำเชื่อม ยาแก้แพ้ซึ่งสามารถลดน้ำมูก และใช้แก้คันได้ด้วย ยาลดกรดชนิดน้ำซึ่งออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าชนิดเม็ด ผงเกลือแร่ ผงถ่านกรณีท้องเสีย ยาแก้เมารถ ยาแก้ปวดเมื่อย และอุปกรณ์ทำแผล


          กรณีต้องขับรถเอง หากมีการใช้ยาในระหว่างนั้นต้องศึกษาก่อนว่า ยาที่จะรับประทานมีตัวใดที่จะออกฤทธิ์ทำให้มีอาการง่วงนอน กรณีไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรจอด นอนพัก จนหายง่วง แล้วจึงขับต่อไป


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code