เตรียมพร้อม ‘เพชรบุรี…ดีจัง ยังเป็นๆ’ เทศกาลศิลปชุมชน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เตรียมพร้อม 'เพชรบุรี...ดีจัง ยังเป็นๆ' เทศกาลศิลปชุมชน thaihealth


จ.เพชรบุรี แถลงข่าวเตรียมเปิดปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์เทศกาลศิลปชุมชน “เพชรบุรี…ดีจัง ยังเป็นๆ”


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมตลาดริมน้ำ อำเภอเมืองเพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว เปิดปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ เทศกาลศิลปะชุมชน “เพชรบุรี ดีจัง ยังเป็นๆ” ภายใต้แนวความคิด ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต กิจกรรมดังกล่าวเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี…ดีจัง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้เล่าเรื่อง เป็นสนามให้ทุกคนได้เรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความหมายใหม่ให้สังคม โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานราชการ องค์กร บริษัทเอกชน ชุมชนในพื้นที่จัดงานร่วมกันจัดงานในครั้งนี้


นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการแถลงข่าว ได้กล่าวด้วยความชื่นชม ถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีถึง 47 เครือข่ายที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นี้ จังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างนี้เต็มที่ทางด้านเทศบาลเมืองเพชรบุรี


เตรียมพร้อม 'เพชรบุรี...ดีจัง ยังเป็นๆ' เทศกาลศิลปชุมชน thaihealth


ด้าน นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี กล่าวว่า จะจัดถนนคนเดินควบคู่ไปด้วยที่บริเวณถนนริมน้ำข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด มีการแสดงภูมิปัญญาชาวบ้านของโรงเรียนเทศบาล และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นรวม 8 กิจกรรม นอกจากนี้ยังจัดรถรางให้บริการนักท่องเที่ยว


ส่วน นายสหรัฐ บุนนาค ผอ.กศน.เพชรบุรี แจ้งว่า ร่วมจัดกิจกรรมอ่านรู้เรื่องคนเมืองเพชรและไก่เกิดก่อนไข่ หรือไข่เกิดก่อนไก่อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรต้องมาเที่ยวชมในงาน ในส่วนของชุมชน จัดทริปเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน เช่น ชุมชนคลองกระแชง ถนนย่านเก่าเล่าวัฒนธรรม เรื่องของมิตร ชัยบัญชา บ้านเก่า ชุมชนตลาดริมน้ำเสนอเสน่ห์ตลาดริมน้ำ สตรีทอาร์ต


นางสาวสุนิสา ประทุมเทือง แกนนำเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง ผู้ประสานงานมหกรรมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความเป็นมาโดยสรุปว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง จาก 8 อำเภอ ได้ริเริ่มเป็นแกนนำชักชวนหลายองค์กรในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี…ดีจัง นำเสนอสื่อ ศิลปะ และวัฒนธรรมของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จากโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี…ดีจัง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั้งในท้องถิ่นและต่างจังหวัด ตลอดจนยังเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั่วไปอีกด้วย โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสมทบมาทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีมาโดยตลอด แต่ปีนี้ทาง สสส. ได้ลดงบประมาณที่เคยสนับสนุนลง ด้วยเหตุนี้ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดมหกรรมครั้งนี้ และขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีอีกจำนวนหนึ่งด้วย


ปีนี้ ใช้ชื่อมหกรรมว่า ปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ เทศกาลศิลปะชุมชน ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต “เพชรบุรี ดีจัง ยังเป็นๆ” จะจัดในวันเสาร์ที่ 17 – อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ พื้นที่กลางใจเมืองเพชรบุรี ริม 2 ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี มีกิจกรรมภาคกลางวัน และภาคค่ำเริ่ม 5 โมงเย็นเป็นต้นไป พิเศษคือ ย่านิด ภัทรจารีย์ อัยศิริ แห่งชุมชนผึ้งน้อยมหัศจรรย์ และนักเล่านิทานเคลื่อนที่ระดับโลก ครูชีวัน วิสาสะ คนเพชรบุรีที่ไปทำงานมีชื่อเสียงอยู่ในกรุงเทพจะมาร่วมจัดกิจกรรมด้วย กิจกรรมภาคกลางวัน มี 3 โปรแกรมเยือนวิถีชีวิตชุมชน ให้เลือกไปชม โดยโครงการท่องเที่ยววิถีเพชร ท่องเที่ยววิถีไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ส่วนในตัวเมืองเพชรนั้นมีกิจกรรมล่องเรือเลียบเมือง ล่องเรือชมความงามวัดริมแม่น้ำเพชรบุรี 2 วัด เพลินเมืองเพชร เยือนชุมชนย่านเมืองเก่าที่ยังมีชีวิต และแม่ค้าตลาดริมน้ำเปิดคอร์สสอนทำขนมหวานเมืองเพชร ภาคกลางคืนพบกิจกรรมและการแสดงที่หลากหลายกระจายเต็มพื้นที่จัดงาน ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและการแสดงได้ที่ Facebook เพชรบุรี ดีจัง และ กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code