เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด


นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มที่ลาดเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ดังนั้นจึงขอแนะนำวิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัยจากทางราชการ รวมทั้งปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมปฏิบัติตนตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย หากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำในลำน้ำมีสีขุ่นหรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขา ฝนตกหนักต่อเนื่อง ให้เตรียมพร้อมรับมือเพื่อจะได้อพยพหนีภัยได้ทันท่วงที จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค นอกจากนี้การป้องกันน้ำท่วมบ้านโดยกำจัดขยะมิให้อุดตันท่อน้ำ ทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วม อพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ตัดกระแสไฟฟ้า ไม่ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะตลอดจนไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้


ทั้งนี้ประชาชนต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code