เตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ “ลูกครบ 32 สมองดี”

 

การเฝ้ามองทารกตัวน้อยๆ  ออกมาลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย คงเป็นภาพที่ พ่อ แม่ ผู้ให้กำเนิดอยากเห็นมากที่สุด แต่ยังมีอีกไม่น้อยที่เด็กทารกเกิดมาพร้อมกับความยากลำบาก หรือ ความพิการแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่ในสังคมต้องหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหา ป้องกันและให้การรักษาเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น

สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) ร่วมมือกับ ชมรมเวชพันธุศาสตร์กุมารแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 เรื่อง โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย (National Forum on Birth Defects and Disabilities) ขึ้น เพื่อจัดระบบการคัดกรอง ป้องกัน รักษาและติดตามผลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นพ. ธีรพล  โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บอกถึงแนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิดว่า กรมอนามัยเน้นการป้องกันโรค เพื่อไม่ให้เกิด หรือเกิดน้อยที่สุด และเมื่อเกิดมาแล้ว ควรได้รับการแก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้น ให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามอัตภาพที่ควรจะเป็น ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมในโรงพยาบาลและคลินิกเกิดขึ้นทุกจุดของประเทศ เพื่อให้แนวทางและคำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์  ไม่ว่าในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถได้รับบริการได้อย่างทั่วถึง  ทั้งเรื่องโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม สุขภาพทั่วๆ ไป หรือโภชนาการต่างๆ 

นพ. ธีรพล บอกว่า อีกหนึ่งความท้าทายคือ การชี้นำให้สังคมตื่นตัวและหันมาให้ความสำคัญ โดยสร้างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการป้องกันความพิการแต่กำเนิดของทารก อีกทั้งยังส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ เพื่อเกิดการแก้ปัญหา รักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน ศ.พญ. พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) ให้ข้อมูลว่า โรคพิการแต่กำเนิดมีมากกว่า 7,000 โรค ปัจจุบันมีทารกพิการแต่กำเนิดทั่วโลกกว่า 8 ล้านคน ประเทศไทยมีทารกแรกเกิด 800,000 คน /ปี พบพิการแต่กำเนิด 3-5 % หรือ 24,000-40,000 คน/ปี ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการจดทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการฯ บอกอีกว่า สาเหตุของโรค ส่วนใหญ่มีพันธุกรรมเกี่ยวข้อง  50 % และอีก 50% เกิดจากสิ่งแวดล้อม สิ่งเสพติดต่างๆ ก็มีส่วนทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน การสูบบุหรี่ของแม่ขณะตั้งครรภ์มีผลทำให้น้ำหนักแรกเกิดของเด็กน้อย การดื่มเหล้าทำให้สมองเด็กไม่สมบูรณ์  นอกจากนี้ผู้หญิงในวัย 25-35 ปี เหมาะสมต่อการตั้งครรภ์ และต้องมีความรู้ความเข้าใจในการตั้งครรภ์ ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการป้องกันการเกิดโรคอย่างจริงจัง มีการส่งเสริมให้ผู้หญิงที่จะตั้งครรภ์และเด็กได้รับอาหารเสริม วิตามิน แร่ธาตุที่สำคัญ นั่นคือ โฟเลต ไอโอดีน และเหล็ก

ด้าน พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้พูดถึงความสำคัญของโภชนาการกับการป้องกันความพิการแต่กำเนิดว่า ภาวะโภชนาการของผู้เป็นแม่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โฟเลตมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการสร้าง DNA และเซลล์ต่างๆของร่างกายของลูกน้อย ให้เจริญเติบโต ส่วนไอโอดีนและธาตุเหล็กก็มีผลต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทเช่นกัน

พญ.นภาพรรณ บอกอีกว่า การขาดโฟเลตกับความพิการแต่กำเนิด สามารถป้องกันได้ถ้าแม่ได้รับโฟเลตเพียงพออย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อให้เด็กกับแม่แข็งแรง และเกิดภาวะพิการแต่กำเนิดต่างๆ น้อยที่สุด ซึ่งผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ควรได้รับโฟเลต 400 ไมโครกรัมต่อวัน ส่วนผู้ชายในวัยเจริญพันธุ์ควรได้รับ 600 ไมโครกรัมต่อวัน ส่วนไอโอดีน ทารกแรกเกิด-5 ปี ควรได้รับ 90 ไมโครกรัมต่อวัน สำหรับอาหารที่มีโฟเลตพบมากในอาหารประเภทผักใบเขียวต่างๆ ผลไม้ อย่างพวก ถั่ว ส้ม มะเขือเทศ ดอกกะหล่ำ กล้วย ผักชี ประเภทเนื้อ เช่น ตับ เป็นต้น

“อีกสิ่งที่สำคัญและพิเศษที่สุด อีกอย่างหนึ่งคือ นมแม่ ภายในนมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่ามากกว่านมชนิดไหนๆ เมื่อคลอดเด็กมาแล้ว ควรสร้างภูมิคุ้มและกันป้องกันให้เด็กตั้งแต่เริ่มแรก โดยให้เด็กทารกได้รับนมแม่ตั้งแต่เริ่มแรกจนหมดช่วงวัยด้วย” พญ.นภาพรรณบอกทิ้งท้าย

 

 

เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code