เตรียมผลักดัน “สมุทรสาคร” เป็น “นครแห่งครัวโลก”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


เตรียมผลักดัน “สมุทรสาคร” เป็น “นครแห่งครัวโลก” thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงพาณิชย์เห็นชอบกับการผลักดัน จ.สมุทรสาคร เป็น “นครแห่งครัวโลก” โดยเฉพาะศูนย์กลางอาหารทะเล พร้อมผลักดันให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61 ได้นำคณะผู้บริหารร่วมหารือกับผู้นำเศรษฐกิจใน 8 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่วันที่ 5-6 มี.ค.นี้ ที่ จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสาคร โดยเบื้องต้นที่ประชุมเห็นด้วยกับแผนการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอาหารทะเล, พัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอก, ขึ้นทะเบียนและใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เป็นเครื่องมือทางการตลาด และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ท้องถิ่น


สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางอาหารทะเล กระทรวงฯ เห็นด้วยกับการผลักดันให้ จ.สมุทรสาคร เป็น “นครแห่งครัวโลก” โดยเฉพาะศูนย์กลางอาหารทะเล เพราะมีผลผลิตอาหารทะเลหลากหลาย เป็นแหล่งอาหารทะเลสำคัญของไทย และจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เช่น ผลักดันให้เป็นตลาดเฉพาะสินค้า ส่วนการพัฒนาตลาดกลางสัตว์น้ำ ผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอกนั้น หลายจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัด มีขีดความสามารถในการพัฒนาให้เป็นตลาดกลาง ซึ่งกระทรวงฯ จะช่วยยกระดับตลาด และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านต่อไป


นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันให้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ โดยเฉพาะ จ.สมุทรสาคร ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน แต่มีสินค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คือ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่ยื่นจดทะเบียนแล้ว จะช่วยพัฒนาและหาช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต เช่น ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ส้มโอขาวใหญ่ เป็นต้น ขณะเดียวกัน จะผลักดันให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าต่างๆ มีการเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code