เตรียมตัว (เตรียมใจ) ก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน

ที่มา : สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย


เตรียมตัว (เตรียมใจ) ก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน thaihealth


หลังจากที่รอคอยมานาน เมื่อคุณหมอได้แจ้งให้ทราบว่าการจัดฟันเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเตรียมตัวที่จะถอดเครื่องมือจัดฟันได้ในครั้งถัดไป คุณอาจจะรู้สึกโล่งใจ ดีใจ ที่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง วันนี้หมอจัดฟันไทยจึงมีข้อแนะนำและข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะได้รับการถอดเครื่องมือจัดฟันมาฝากครับ


ข้อแรก ควรจดจำวันเวลานัดหมายให้ดี และมาตามเวลานัด เพื่อให้คุณหมอสามารถให้บริการได้ตามเวลาที่กำหนดครับ


ข้อที่สอง คุณอาจจะไม่ได้รับการถอดเครื่องมือจัดฟันในวันนั้น เช่น ในกรณีที่มีเครื่องมือหลุดแล้วคุณไม่ทราบ ทำให้ฟันเคลื่อนออกไปจากตำแหน่งเดิม หรือการเคลื่อนของฟันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ตามที่คุณหมอได้วางแผนไว้ ถึงแม้ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดได้น้อยมาก แต่ถ้าหากเกิดขึ้น ก็อย่าเสียกำลังใจไปครับ


ข้อที่สาม คอยหมั่นดูแลทำความสะอาดฟันและเครื่องมือจัดฟันอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่ได้เคยทำมาตลอดการจัดฟัน


ข้อที่สี่ อย่าลืมบันทึกภาพรอยยิ้มของเราขณะที่จัดฟันไว้ เพื่อเป็นที่ระลึก และเก็บไว้เป็นความทรงจำ


ข้อที่ห้า การถอดเครื่องมือจัดฟันจะใช้ระยะเวลามากกว่าวันที่มาปรับลวดหรือเปลี่ยนยางโดยทั่วไป เพราะหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันแล้ว จะต้องมีการทำความสะอาดฟันทั้งปากด้วย


ข้อที่หก หลังจากถอดเครื่องมือแล้ว คุณหมอจะแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันไว้ จึงควรทำตามคำแนะนำของคุณหมอเรื่องการใส่รีเทนเนอร์อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องของเวลาในการใส่รีเทนเนอร์ และการดูแลรักษารีเทนเนอร์


ข้อที่เจ็ด ในช่วงแรก ๆ ของการใส่รีเทนเนอร์ อาจจะรู้สึกว่ามีน้ำลายมากกว่าปกติ หรือพูดไม่ชัดได้ชั่วคราว แต่ไม่ต้องตกใจ เพราะถ้าหากเราใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นครับ


ข้อที่แปด ถ้าหากมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถใส่รีเทนเนอร์ได้ เช่น ใส่แล้วเจ็บ หรือหลวม หรือรีเทนเนอร์หัก หรือทำรีเทนเนอร์หาย ก็ควรรีบติดต่อคุณหมอโดยเร็ว (ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์) เพื่อให้คุณหมอปรับแก้ไขรีเทนเนอร์ หรือทำรีเทนเนอร์อันใหม่ให้โดยเร็วครับ


ข้อที่เก้า คุณหมออาจจะมีการนัดมาตรวจติดตามผลการรักษาเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพของฟัน และสภาพของรีเทนเนอร์ครับ


ข้อสุดท้าย หมั่นดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี และรอยยิ้มที่สวยงามตลอดไปครับ

Shares:
QR Code :
QR Code