เตรียมตัวดี เลิกบุหรี่ได้ไม่ยาก

          สำนวนโบราณว่าไว้ เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง การจะเลิกสูบบุหรี่ก็เช่นกัน หากมีการเตรียมพร้อมดี ย่อมเลิกสูบบุหรี่ได้เป็นผลสำเร็จ


/data/content/24429/cms/e_bknprswxz579.jpg


          1. เตรียมตัว ตัดสินใจแน่วแน่ ตั้งใจ และตั้งความหวังไว้ว่า "ท่านต้องเลิกบุหรี่ให้ได้"


          2. ตั้งเหตุผลในการเลิกสูบบุหรี่ ทุกคืนก่อน เข้านอนทบทวนเหตุผลนั้น 10 รอบ


          3. ตั้งใจแน่วแน่เพื่อสุขภาพของท่าน นึกถึงว่า การสูบบุหรี่เป็นการสิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์


          4. หลีกเลี่ยงการซื้อบุหรี่ หยุดจุดบุหรี่ เบี่ยงเบนความสนใจให้กับตัวเอง หันไปออกกำลังกาย ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ


          5. กำหนด “วันปลอดบุหรี่” ของตนเอง อาจเป็นวันสำคัญทางศาสนา วันเกิดของตนเองหรือบุตร-ภรรยา


          6. เมื่อถึงวันปลอดบุหรี่ที่กำหนดไว้แล้วให้หยุดบุหรี่เลย ทิ้งบุหรี่ และอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อมิให้สิ่งเหล่านั้นมากระตุ้นความอยากบุหรี่อีก


           7. แจ้งคนในครอบครัว ที่ทำงาน นายจ้าง เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เป็นกำลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้เลิกได้สำเร็จ


           8. ให้งดสุรา กาแฟ อาหารรสจัด ละเว้นการรับประทานอาหารให้อิ่มเกินไป ไม่ควรนั่งที่โต๊ะอาหารหลังอาหารนาน เพราะหลังอาหารทุกมื้อจะเกิดความอยากบุหรี่อีก


           9. ควรดื่มน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว เพราะความเป็นกรดจะช่วยชะล้างนิโคตินออกไป


           10. ต้องเข้าใจว่าอาการถอนยาจะเป็นอยู่เพียงชั่วคราว 1 – 2 สัปดาห์เท่านั้น โดยจะเป็นมากที่สุดในสัปดาห์แรกหลังจากเลิกบุหรี่ เมื่อเกิดอาการถอนยามากขึ้น ร่างกายของท่านยังต้องพึ่งนิโคติน จึงควรมีคนช่วยเหลือให้มีกำลังใจสู้กับอาการถอนยา เช่น ครอบครัว หรือเพื่อน หรือหากิจกรรมทำ เช่น การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ เป็นต้น


           ขั้นตอนเหล่านี้ ประกอบกับความตั้งใจจริงที่จะเลิกสูบบุหรี่ ย่อมจะช่วยให้ท่านสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในท้ายที่สุด


 


 


            ที่มา : เว็บไซต์หน่วยสารสนเทศมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


            ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code