เตรียมจัดลานวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า


เตรียมจัดลานวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง thaihealth


เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระดมเจ้าหน้าที่ เร่งขัดล้างทำความสะอาดขจัดคราบโคลนน้ำท่วมริมแม่น้ำสะแกกรัง เตรียมจัดลานวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง


ที่จังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวว่า ปีนี้พื้นที่อำเภอเมืองต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ไม่สามารถจัดประเพณีลอยกระทงกันได้ แต่พื้นที่ของเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่บริเวณลานสะแกกรังริมแม่น้ำสะกรังฝั่งตรงข้ามวัดอุโปสถาราม หรือวัดโบสถ์ โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ระดับน้ำลดลงบ้างสามารถที่จะจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงได้ จึงระดมเจ้าหน้าที่และคนงานของเทศบาลเร่งล้างคราบโคลนและคราบรอยน้ำท่วมบริเวณลงแพท่าน้ำ และบริเวณลานสะแกกรังเต็มพื้นที่ ซึ่งจะจัดเป็นลานวัฒนธรรม พร้อมทั้งช่วยกันเรียงกระสอบทรายเป็นทางเดินขึ้นแพและขยายแพจุดที่จะลงไปลอยกระทงลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักหล่อชีวิตของคนอุทัยธานีเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพของโบราณสถานฝั่งตรงข้าม สายน้ำสะแกกรังและพระจันทร์เต็มดวงสะท้อนทอแสงจันทร์กับผิวน้ำของแม่น้ำสะแกรังในคืนวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ และในวันนี้มีกลุ่มเครือข่ายงดเหล้า และ สสส.ออกรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่จัดงานปลอดจากการไม่สูบและปลอดเหล้าอย่างสิ้นเชิง


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวอีกว่า ในปีนี้ได้เน้นจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงแบบเรียบง่ายและพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ และขอเชิญชวนประชาชน เยาวชน ผู้ปกครองและบุตรหลานร่วมกันแต่งชุดไทย ชุดไทยย้อนยุคต่างๆ เพื่อร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาในปีนี้กันอย่างพร้อมเพียง


 

Shares:
QR Code :
QR Code