เตรียมคุมเข้ม เรือเสียงดัง วิ่งเร็ว หวังลดมลพิษ

ที่มา: สปริงนิวส์


เตรียมคุมเข้ม เรือเสียงดัง วิ่งเร็ว หวังลดมลพิษ thaihealth


แฟ้มภาพ


          กรมเจ้าท่า คุมเข้มระดับเสียงและความเร็วของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ เพื่อลดมลภาวะทางเสียงและความเร็วของเรือ โดยจะติดตั้งกล้องอัจฉริยะ ตรวจจับความเร็วและกำหนดระดับเสียงอย่างชัดเจน


          เจ้าท่าสั่งคุมเข้มเรือคลองแสนแสบเสียงดัง-วิ่งเร็ว


          นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า เตรียมตรวจสอบ เรือโดยสารในคลองแสนแสบตามแผนในระยะเร่งด่วน โดยจะดำเนินการ 4 แนวทาง คือ


          1.ลดระดับเสียงของเรือ โดยการนำระบบท่อพักไอเสียในรถยนต์ มาปรับใช้สำหรับเรือโดยสาร และนำระบบน้ำผ่านท่อไอเสียมาใช้ร่วมด้วย


          2.ควบคุมความเร็วของเรือ โดยควบคุมรอบของเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กับความเร็วที่กำหนดและควบคุมคันเร่งเรือให้สัมพันธ์กับรอบของเรือ


          3.การป้องกันมลภาวะทางเสียง และ ความเร็ว โดยติดตั้งกล้อง CCTV อัจฉริยะตรวจจับความเร็วเพิ่มเติมในจุดเฝ้าระวังและพื้นที่ควบคุม พร้อมทั้งจัดทำป้ายกำหนดระดับเสียง และ ความเร็วของเรือ ประจำจุดที่เหมาะสม


          4.ติดตามประเมินผล โดยการบูรณาการเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพเสียงจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย


          โดยจะตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์ การตรวจวัดควันดำ และ ระดับเสียง ทุกสัปดาห์ และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ประจำจุดเป้าหมายที่สำคัญ


          ส่วนในระยะยาว จะมีการศึกษา เรือต้นแบบ ที่ใช้นวัตกรรมลดมลภาวะทางเสียงและควัน มาทดแทน เรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เช่น เรือโดยสารขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึงการจัดระบบการเดินเรือ ให้เหมาะสมและปลอดภัย กำหนดระยะเวลาการเดินทางต้นทาง – ปลายทาง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code