เตรียมขยายคลินิก “โรคจากการทำงาน”

สปส. เตรียมวางแผนขยายคลินิก “โรคจากการทำงาน” ลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยเน้นการดูแลเชิงป้องกัน เพื่อให้ลูกจ้างมีสุขภาพดี และสามารถทำงานในสถานประกอบการได้นานขึ้น

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2556 ว่า กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 9 ปี เพื่อให้การดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐาน การส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยปี 2555 มีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานกว่า 1.3 แสนคน ซึ่งกองทุนเงินทดแทนได้จ่ายเงินชดเชยไปทั้งหมดกว่า 18 ล้านบาท

“จากตัวเลขดังกล่าวยังถือว่ามีลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานที่สูงอยู่ จึงได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงานโดยเน้นการดูแลเชิงป้องกัน เพื่อให้ลูกจ้างมีสุขภาพดี และสามารถทำงานในสถานประกอบการได้นานขึ้น” นายอนุสรณ์ กล่าว

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ในปี 2556 นี้ สปส.จะขยายคลินิกโรคจากการทำงานเป็น 90 แห่งจากเดิมที่มีอยู่ 81 แห่ง ในปี 2555 สามารถดูแลลูกจ้างได้ครอบคลุมกว่า 8.5 ล้านคน สถานประกอบการ 342,084 แห่ง สามารถลดการประสบอันตรายลงเหลือ 4.49 ต่อ 1,000 ราย จากอัตราเดิม 4.55 ต่อ 1,000 ราย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code