“เด็ก don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์”

ที่มา : ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี


“เด็ก don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์”   thaihealth


มอบทุนเด็ก หนุนโครงการ “เด็ก don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์”  ลดปริมาณการขี่มอเตอร์ไซด์ หรือชะลอการขี่มอเตอร์ไซค์ในเด็ก


ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี (www.csip.org)  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  จัดโครงการ “เด็ก don’t drive : ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์”  โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1-3  เพื่อรณรงค์ให้เพื่อนๆ นักเรียนที่อายุไม่เกิน 15 ปี ลด-ละ-เลิก ขี่มอเตอร์ไซค์


เนื่องจาก สถิติของเด็กอายุระหว่าง 10-14ปี เสียชีวิตด้วยการขี่มอเตอไซด์สูง และมีแนวโน้มเยอะ โดยเน้นรับสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน 13 จังหวัดหลัก ดังนี้


ภาคกลาง (กำแพงเพชร , อุตรดิตถ์)


ภาคเหนือ  (นครนายก , นครปฐม , สระบุรี)


ภาคใต้ (ภูเก็ต , กระบี่ , ตรัง


ภาคตะวันออก  (ชลบุรี , ตราด , ระยอง)


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เลย , บุรีรัมย์)


กลุ่มนักเรียนที่สนใจขอทุนทำโครงการ ต้องรวมทีมอย่างน้อย 5 คน มีครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน และกรอกใบสมัคร ส่งมาที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.ทางอีเมล์ [email protected]  2.ทางโทรสาร 02-6449080-1 ต่อ 22


รับจำนวนจำกัด 80 โรงเรียน  หมดเขตรับใบสมัคร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผล และนัดหมาย (วัน/เวลา/สถานที่) เข้าร่วม “เวทีปฐมนิเทศ” เพื่อทำความเข้าแนวทางการโครงการ ต่อไป


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรวิการ์ บุญตานนท์ (หนุงหนิง) โทร 02-644-9080-1 ต่อ 19 มือถือ 081-7010411 หรืออีเมล์ [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ