เด็กไปม็อบ ซึมซับความรุนแรง

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเตือนเตือนผู้ปกครอง เหตุการณ์ชุมนุมที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อบุตรหลาน ไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์จริง หรือเห็นจากทีวี อาจส่งผลให้เด็กซีมซับความรุนแรง มีพฤติกรรมเลียนแบบ..

 

พ.ญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐออนไลน์ถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ว่า เหตุการณ์การชุมนุมที่อาจมีโอกาสนำไปสู่การใช้ความรุนแรง ในช่วง 1 อาทิตย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หลายๆ คนเฝ้าจับตาและหวาดกลัวถึงเหตุการณ์ที่จะซ้ำรอยการใช้ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้น ผู้ที่เป็นพ่อแม่อาจไม่ได้คิดว่าจริงๆ แล้ว เหตุการณ์นี้ก็อาจเกิดผลกระทบต่อลูกหลานของเราได้โดยตรงเลยทีเดียว แต่จากการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ พบว่า สำหรับเด็กเล็กๆที่ได้เห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์จริง หรือการเห็นผ่านโทรทัศน์ ภาพข่าว ก็อาจส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบ ไปเล่นรุนแรงกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดได้ เพราะสมองความเข้าใจของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ เด็กอาจเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ทำได้เพราะเห็นผู้ใหญ่ทำ

 

สำหรับเด็กโต อาจมีความรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เด็กเกิดความวิตกกังวลหรือภาวะเครียดได้เหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้น ผู้ปกครองควรระมัดระวังในการรับสื่อของลูกหลาน พยายามหลีกเลี่ยงการให้เด็กเห็นภาพเหตุการณ์ที่ส่อถึงความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นคำพูด ท่าทาง และหากหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจพูดคุยทำความเข้าใจกับเด็กง่ายๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้นย้ำว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

Update:16-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code