เด็กไทยติดเกมหนัก อันดับ 1 ของเอเชีย

/data/content/24814/cms/e_ajklmrtu1578.jpg


          ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ห่วงเด็กไทยติดเกมหนัก ผลสำรวจชี้อันดับ 1 ของเอเชีย เฉลี่ย 3.1 ชั่วโมง ต่อวัน แนะผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมเด็ก


          พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เผยพบเด็กไทยติดเกมออนไลน์ บางคนถึงขั้นเสพติดรุนแรงไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ คิดเป็นร้อยละ 10-15 ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ที่สำคัญยังพบว่า จากการสำรวจยังพบว่า เด็กไทยเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต สูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศในแถบเอเชีย


          พญ.มธุรดา ยังกล่าวอีกว่า การใช้เวลาเล่นเกมมากกว่า 60.7 นาที/วัน จะส่งผลต่อเด็กวัยรุ่นไทย ทั้งด้านการเรียน ความเครียด สภาพอารมณ์ และจิตใจแปรปรวน อีกทั้งไม่มีพัฒนาการที่ดี และเสี่ยงต่อการติดการพนันจากเกมด้วย


          จากข้อมูลที่มีผู้ปกครองโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่อง ลูกติดเกม พบว่า เด็กเกิดปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด และการเรียนตกต่ำ ร้อยละ 54 เด็กเกี่ยวข้องกับการพนัน ร้อยละ 27.2 เด็กเสพติดจากเกม เพราะเป็นหนี้สิน ไม่สามารถหยุดเล่นได้ ร้อยละ 19 เด็กมีปัญหาครอบครัว ร้อยละ 14 เด็กเกิดปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวลดลง ร้อยละ 9 และเด็กมีปัญหาการฆ่าตัวตายที่เกิดจากเกม ร้อยละ 4-5


          อย่างไรก็ตาม อยากให้สังเกตบุตรหลานว่ามีพฤติกรรมติดเกมหรือไม่ คือ ห่างเหินจากครอบครัวและเพื่อน ๆเหม่อลอย วิตกกังวล ไม่มีสมาธิในการเรียน และเมื่อทำกิจกรรมกับครอบครัว อารมณ์เปลี่ยนแปลง ขึ้นๆ ลง และมักจะระเบิดอารมณ์ แสดงความโกรธและก้าวร้าว เมื่อพูดไม่ถูกใจ บ่นว่า เบื่อบ่อยๆ และรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ดูซึมเศร้า หลับยาก หรือคิดจะทำร้ายตนเอง


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code