เด็กและหญิงตั้งครรภ์ระวังไข้หวัดใหญ่

เด็กและหญิงตั้งครรภ์ระวังไข้หวัดใหญ่  thaihealth


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เตือนประชาชน โดยเฉพาะเด็กและหญิงตั้งครรภ์ ให้ระวังไข้หวัดใหญ่ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน และดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ


นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคไข้หวัดใหญ่ว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน สามารถพบได้บ่อยในประชาชนทุกกลุ่มอายุ อีกทั้งเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หากร่างกายปรับตัวไม่ทันก็อาจป่วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพราะถ้าเป็นแล้ว มีโอกาสเสียชีวิตทั้งแม่และลูกสูง


ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคมนี้ ณ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ในกรณีที่มีผู้ป่วยมากกว่า 1 คนในโรงเรียน สถานศึกษา โรงงาน สำนักงานต่างๆ แนะนำให้ผู้ป่วยหยุดเรียนหรือหยุดทำงาน จนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสมากๆ ไม่ใช่สิ่งของ เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดี ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอยู่เสมอ และล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ


 


 


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code