เด็กเฮ้วจัดหนัก! ร่วมฝึกฝีมือ ผลิตหนังสั้นสร้างสื่อสุขภาวะ

 

ภาพบรรยากาศในการอบรมเชิงปฎิบัติการ “tv documentary production” หนังสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ภายใต้โครงการประกวดผลิตสื่อเพื่อสุขภาวะ “เด็กเฮ้ว” ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

เริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีเปิดงานโดย อ.มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และ ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อด้วยการอบรมขั้นตอนการเขียนบท รูปแบบ การเล่าเรื่อง และกระบวนการผลิต หนังสารคดีสั้นโดย “คุณภัทราพร สังข์พวงทอง” ครีเอทีฟและผู้ดำเนินรายการ “กบนอกกะลา” และ อ.ดร.ประภาส นวลเนตร สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน – การกระจายเสียงและแพร่ภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาบทต่อเนื่องจากอัมพวา และรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร

  

ถัดมาที่การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพสำหรับหนังสารคดีสั้น พร้อมมอบหมาย case study (สารคดีรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยวิทยากร อ.ดร.ประภาส นวลเนตร, ผศ.ว่าที่ รต.สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย และคุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มพลังต้นกล้า


บรรยากาศการทำงานของน้องๆ ที่เข้าร่วมเวิร์คช็อป

ถัดมาในช่วงบ่ายเยาวชนทั้งหมดได้รับมอบหมายงานลงพื้นที่ฝึกถ่ายทำสารคดีตาม case ที่ได้รับโดยทีมพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยวิทยากร ตามมาด้วยการฝึกอบรมการตัดต่อภาพและเสียงสำหรับหนังสารคดีสั้น โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ปิดท้ายที่การนำเสนอผลงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code