เด็กหวานน้อย ยิ้มสวยวัยใส

อาหารรสชาติหวานมักก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้คนส่วนใหญ่ หากบริโภคหวานในปริมาณมาก นานวันเข้าแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่างๆ จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ทั้งโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง

เด็กหวานน้อย ยิ้มสวยวัยใสส่วนเด็กๆ นั้น หากรับประทานหวานมากไปอาจก่อให้เกิดโรคกระดูกเปราะได้ ที่สังเกตได้ชัดเจนคือ ฟันผุ เมื่อเห็นว่าอาหารและขนมที่หวานมากเกินพอดีคือศัตรูตัวร้ายทำลายสุขภาพของลูกหลาน การปลูกฝังให้เด็กๆ เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี นำโรงเรียนเข้าร่วม “โครงการรวมพลังเครือข่ายเพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน” ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข จ.สระบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงเรียนจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆ ในโรงเรียน เข้าสู่การไม่กินหวาน โดยไม่ให้แม่ค้าขายน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ และห้ามจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนห่างไกลการกินหวาน และเปิดโอกาสให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด

เด็กนักเรียนที่นี่ได้เห็นข้อดีของการเข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน และโทษของการกินหวานมากเกินไป ผ่านกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการงดจำหน่ายสินค้าบริโภคที่มีปริมาณน้ำตาลมากในโรงเรียน กิจกรรมการเดินรณรงค์เรื่องการไม่กินหวานภายในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือความร่วมมือจากร้านค้าบริเวณโดยรอบโรงเรียน และกิจกรรมการแสดงละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการไม่กินหวาน โดยมีเด็กๆ ในโรงเรียนร่วมแสดง

เด็กหวานน้อย ยิ้มสวยวัยใส

ด.ญ.ปิยะรัตน์ พิมพ์ศิริ หรือ เจี๊ยบ พี่ม.3 ที่คอยดูแลรุ่นน้องประถม ในเรื่องการแสดงละครรณรงค์ บอกว่า ละครที่พวกเราแสดงเป็นประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะ ทั้งโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนได้ด้วย เวลาพวกเราแสดงจะเชิญผู้ปกครองเข้ามาชมด้วย ในละครจะบอกให้ทุกคนลดปริมาณการรับประทานหวานลง เพราะความหวานก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ทั้งเบาหวานและ อาจมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้อีกค่ะ

คำบอกเล่าจากเจี๊ยบ ทำให้เห็นว่าการปลูกฝังพฤติกรรมไม่กินหวานผ่านกิจกรรมที่เด็กๆ มีส่วนร่วมนั้น นับเป็นการเริ่มต้นที่ถูกจุด เด็กๆ เข้าใจง่ายและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการไม่กินหวานไปสู่ผู้คนรอบข้างได้โดยไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อเด็กเหล่านี้เห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวเอง นอกจากจะเลิกดื่มน้ำอัดลม ขนมหวาน และลูกอม ต่างๆ แล้ว ยังชักชวนผู้ปกครองให้เลิกกินหวานได้อีกด้วย

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เป็นหนึ่งตัวอย่างของการทำงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานที่ประสบความสำเร็จ เพราะผู้บริหาร คือ ผอ.วิรัช เวชสิทธิ์ มีความสามารถในการเข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี มีนักเรียนแกนนำที่เก่ง สามารถดึงรุ่นน้องให้มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งโรงเรียนและชุมชนจึงเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันในเรื่องงดบริโภคหวาน สุขภาพของเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนก็ย่อมดีขึ้น

นอกจากละครแล้ว กิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรณรงค์ที่ส่งเสริมการไม่กินหวานของเด็กๆ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ก็คือการแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อเสียงเพลงแปรงฟันดังขึ้นเป็นสัญญาณให้นักเรียนทุกคนต้องมาพร้อมกันที่บริเวณสนามหน้าเสาธง

เด็กหวานน้อย ยิ้มสวยวัยใส

ด.ญ.กัญญารัตน์ บุญเพ็ง หรือ น้องป๊อบ ชั้นป.6 เล่าว่า พอกินข้าวมื้อเที่ยงเสร็จ ทางโรงเรียนจะเปิดเพลงแปรงฟันค่ะ นักเรียนทุกห้องจะออกมารวมกันเพื่อแปรงฟัน หนูว่าดีนะคะ ทั้งไม่กินหวาน และการ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร มันช่วยให้ฟันผุน้อยลง สุขภาพช่องปากของพวกเราดีขึ้นมากค่ะ

การลดความหวานให้ความรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจนถึงการสอนให้แปรงฟันถูกวิธีเช่นนี้ เด็กๆ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ รับประกันว่าช่วยลดปัญหาฟันผุ หนูๆ มีรอยยิ้มที่สวยสดใส และไม่เป็นโรคอ้วนแน่นอน

ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข จ.สระบุรี ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี การนำอุปกรณ์แปรงฟันมาแจกเด็กๆ และยังมีบริการตรวจสุขภาพปากและฟันของเด็กๆ อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่เด็ก นิสัยการดูแลสุขภาพเหล่านี้จะติดตัวเด็กๆ ไปจนโต การดำเนินงานของโครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า ไม่ประสบปัญหาโรคภัยจากความหวานอีกต่อไป

ตามไปดูกิจกรรมรณรงค์ไม่กินหวานสร้างสุขภาพดีทั้งชุมชน ของเด็กๆ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ในรายการทุ่งแสงตะวัน ตอนโรงเรียนหวานน้อย วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. ช่อง 3 เวลา 06.25 น.

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code