เด็กบันดาลใจ พื้นที่เล็กๆ สำหรับเด็กและเยาวชน

มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์พื้นที่ร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง คุณครู และเด็กในการเรียนรู้ โดยเชื่อว่าเด็กจะเป็นแรงบันดาลใจ นำการเปลี่ยนแปลงมาสู้ผู้ใหญ่ในสังคมได้


เด็กบันดาลใจ พื้นที่เล็กๆ สำหรับเด็กและเยาวชน thaihealth


มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1 ตอน #เด็กบันดาลใจ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภาคีเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ แอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ มักกะสัน ภายในงานได้มีการเนรมิตพื้นที่กว่า 12,000 ตาราเมตร ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งเป็นโซนต่างๆ คือ โซนเด็กปฐมวัย (เด็กเล็ก), โซนเด็กวัยเรียน (เด็กโต), โซนเยาวชน (วัยรุ่น), โซนผู้ใหญ่ ครอบรัว วัยทำงาน, โซนตลาดนัดบันดาลใจ และโซนนิทรรศการ ความรู้ ไอเดียใหม่


เน้นเรื่องสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ จากแนวคิดที่ สสส.และภาคีเครือข่ายได้ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงจังมายาวนานกว่า 13 ปีในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และสามารถผลักดันให้เกิดพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบขึ้นมาเป็นจำนวนมาก พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองครูอาจารย์ได้เข้ามาเรียนรู้แนวคิดและนำไอเดียไปต่อยอดพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ขยายสู่วงกว้าง เพื่อรับมือกับสภาวะของสังคมโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเรื่องสื่อที่ส่งผลกระทบกับเยาวชนทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นข้อดี ข้อเสีย ความซับซ้อนของโลกสื่อในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีคำแนะนำในการใช้สื่อ เพื่อช่วยดึกพลังด้านบวกของเด็ก เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยเชื่อว่าเด็กจะเป็นแรงบันดาลใจ นำการเปลี่ยนแปลงมาสู้ผู้ใหญ่ในสังคมได้


ตาล – นางสาวศิริขวัญ เทศงาม อายุ 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เด็กบันดาลใจ พื้นที่เล็กๆ สำหรับเด็กและเยาวชน thaihealthจ.เพชรบุรี ได้เล่าถึงที่มาของ กลุ่มลูกหว้าเพชรบุรี ที่มีโอกาสได้มาจัดซุ้มแสดงความสามารถในงานว่า


"กลุ่มลูกหว้าเพชรบุรีเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อสืบสานสกุลช่างเมืองเพชร ใช้พวงมโหตรเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยมีการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้มาแสดงศักยภาพให้ผู้ใหญ่ได้เห็น"


ตาลเล่าต่อว่า กลุ่มลูกหว้าเพชรบุรีมีสมาชิกประมาณ 30 คน มีตั้งแต่วัยประถมจนถึงมหาวิทยาลัย จะมารวมตัวกันทุกๆวันเสาร์ เวลาตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็น บริเวณศาลาเชิงเขา ใกล้กับเคเบิลคาร์ขึ้นเขาวัง เพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เช่น สอนทำพวงมโหตร ตอกลายกระดาษ ปั้นหัวโขน ฯลฯ ซึ่งผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจะเป็นเด็กๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีที่ทางกลุ่มได้ไปเชิญชวน หรือบางส่วนที่ผู้ปกครองผ่านไปมา เห็นทางกลุ่มมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จึงนำบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย


"หนูว่าดีที่มีการจัดงาน ผู้ใหญ่จะได้เห็นว่า เด็กสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ แล้วก็มารับแรงบันดาลใจจากภายในงาน สำหรับสื่อในเมืองไทยตอนนี้ยังไม่เปิดกว้างสำหรับเด็กสักเท่าไหร่ ยังน้อยอยู่ เด็กๆยังไม่มีพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถสิ่งที่ตัวเองมี อยากให้มีเยอะ ๆ เด็ก ๆ ก็มีความสามารถและความฝัน มีสิ่งที่อยากจะทำ อยากจะมีพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้เด็กทำในสิ่งที่อยากจะทำ ไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่มากำหนดอย่างเดียว"


หากท่านใดสนใจ สามารถร่วมติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ผ่านแฟนเพจ "เด็กบันดาลใจ" เพื่ออนาคตของเด็กไทย "คิดได้ และ คิดเป็น"


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code