เด็กนอนเท่าไหร่ ถึงจะเพียงพอ

ที่มา : หนังสือเรื่องอยากสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. โดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพ ผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์มูลนิธิหมอชาวบ้าน


เด็กนอนเท่าไหร่ จึงจะเพียงพอ thaihealth


แฟ้มภาพ


การนอนหลับมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสมองและสุขภาพของเด็ก โดยเวลานอนทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) มากขึ้น ส่งผลกระตุ้นการเจริญเติบโต และควบคุมสัดส่วนของไขมันในกล้ามเนื้อ


โดยหากเด็กนอนไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ ดังนี้


1. จะเกิดปัญหาการเจริญเติบโตไม่ดี


2. การเรียนรู้ช้าลง


3. ความจำลดลง


4. การสร้างภูมิต้านทานโรคลดลง ทำให้ติดเชื้อง่าย


ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมให้เด็กนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ