เด็กกินนมแม่นาน 6 เดือนป้องกันเด็กท้องเสียนานถึง 2 ขวบ

สธ.เผยงานวิจัยพบว่าเด็กไทยที่กินนมแม่อย่างเดียวติดต่อกัน 6 เดือน เดือนป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กได้หลายโรค ได้นานถึง 2 ปี โดยเฉพาะโรคท้องเสีย

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายรณรงค์การปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้แม่หลังคลอด ที่มีประมาณปีละ 800,000 ราย เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนให้ได้ร้อยละ 60 ภายใน พ.ศ.2558 โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกระดับทั้งในสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข เป็นพื้นที่ปลอดนมผง จากข้อมูลจากกรมอนามัยในปี 2555 หญิงหลังคลอดทั่วประเทศที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว โดยไม่ให้น้ำ ของเหลว หรืออาหารอื่น ก่อนลูกมีอายุครบ 6 เดือนเต็ม หรือ 180 วัน เพียงร้อยละ 48 ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี พ.ศ.2558 ค่อนข้างมาก จึงเน้นให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งมี 9,750 แห่ง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ที่มีกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ รณรงค์ให้หญิงทุกคนฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ เพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ มีน้ำหนักแรกเกิดตั้งแต่ 2,500 กรัมขึ้นไป มารดาสามรถคลอดลูกอย่างปลอดภัย เพื่อเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียวโดยเร็วที่สุด

ด้าน รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์ กรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล 11 แห่งที่ร่วมวิจัยในทุกภาคของประเทศไทย พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวลดจากร้อยละ 94.9 ในช่วงสัปดาห์แรกหลังเกิด เป็นร้อยละ 39.6 เมื่อทารกอายุ 6 เดือนเต็ม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กได้หลายโรค โดยเมื่ออายุ 6 เดือน ทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว มีอาการไข้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับทารกที่ได้รับนมผสมอย่างเดียวร้อยละ 30.8 ได้นมแม่และน้ำร้อยละ38.4 ได้นมแม่และนมผสมร้อยละ 45.1 และได้นมผสมร่วมกับอาหารอื่นร้อยละ 51.2 โรคที่ลดลงได้อย่างชัดเจน ได้แก่ โรคท้องเสีย และโรคผื่นแพ้ที่ผิวหนัง

เมื่ออายุ 2 ขวบ ทารกที่เคยได้รับนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน มีอัตราเจ็บป่วยด้วยโรคท้องเสียน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 1.3 ในขณะที่ทารกที่ได้รับนมแม่ร่วมกับน้ำร้อยละ 10.8 และนมแม่ร่วมกับนมผสมร้อยละ 19.0 ป่วยด้วยโรคท้องเสียประมาณ 10-20 เท่าของทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันโรคจากน้ำนมแม่ปกป้องกันทารกไม่ให้ป่วยจากโรคติดเชื้อได้นานถึง 2 ขวบ หรือมากกว่านั้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

Shares:
QR Code :
QR Code