เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 6

featured

มูลนิธิหัวใจอาสา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกัน จัดงาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 6” ภายใต้สโลแกน “Run for Love” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ที่บริเวณลานเปตอง ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต ให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน

Shares:
QR Code :
QR Code