เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 4

          มูลนิธิหัวใจอาสา ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 4” ชวนคนไทยออกกำลังกาย ลดโรคเรื้อรัง สร้างสังคมสุขภาวะร่วมแบ่งปันบริจาคสิ่งของให้ “ร้านปันกัน” จำหน่ายราคาถูก นำรายได้สร้างสาธารณะประโยชน์ 23 ก.พ. นี้ ที่สวนจตุจักร

/data/content/19557/cms/cdefjmopx345.jpg

          เมื่อวันที่ 10 ก.พ. เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวเดิน-วิ่งการกุศล “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 4” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ที่สวนจตุจักร 

          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แล้ว การเดิน-วิ่ง สอดคล้องกับพันธกิจของ สสส.ในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ ขณะเดียวกันการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญอีกด้วย

          นพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีผู้คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจในปี 2555 พบว่าประชากรไทย เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงสุด 61,082 ราย ป่วย 269,204 ราย โรคอัมพฤกษ์ เสียชีวิต 20,368 ราย ป่วย 227,848 ราย โรคหัวใจขาดเลือด เสียชีวิต 15,070 ราย ป่วย 274,753 รายโรคเบาหวาน เสียชีวิต 7,749 ราย ป่วย 674,826 ราย และโรคความดันโลหิตสูง เสียชีวิต 3,684 ราย ป่วย 1,009,385 ราย คน ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เมื่อเทียบกับสถิติปี 2551 พบว่า เพิ่มสูงขึ้นถึงเท่าตัว

/data/content/19557/cms/abijnpwz4578.jpg          ด้าน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวว่า กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนงานเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ แม้ว่าเทคโนโลยีการรักษาจะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องก็ไม่อาจเอาชนะโรคทั้งสองนี้ได้ ทางที่ดีที่สุด คือ การป้องกันการเกิดโรคตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการส่งเสริมและป้องกันโดยการออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมความรู้ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง

          “การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง หัวใจอาสาฯครั้งที่ผ่านๆ มา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ มูลนิธิฯ ยังมุ่งหวังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นคุณค่าและมีหัวใจอาสา โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาร่วมแบ่งปันส่งต่อให้แก่ผู้อื่น สำหรับรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ตลอดทุกปี จะนำไปสมทบทุนในกองทุนส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม ซึ่งปีที่แล้วรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 บาท พร้อมเตรียมวางแผนงานโครงการ HAPPY HEART TO HAPPY SOCIETY เพื่อส่งเสริมให้เกิดการให้และจิตอาสาในองค์กรภาคธุรกิจต่างๆต่อไป” คุณหญิงชฎากล่าว

          นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสมาพันธ์ฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเทคนิคการวิ่ง เส้นทางวิ่ง โดยจะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้นักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับปีนี้ มีการกำหนดให้ใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง ใน 3 สวน ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร โดยการแข่งขันประกอบด้วย การวิ่งระยะควอเตอร์มาราธอน (10.5 กิโลเมตร), การแข่งขันวิ่งสำหรับเยาวชน (3 กิโลเมตร) และกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ (3 กิโลเมตร) 

          นอกจากนี้มีการรณรงค์ให้นักวิ่งนำของมาบริจาคด้วยท่านละ 1 ชิ้น ทำให้งานวิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะนอกจากผู้ร่วมงานจะได้สุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายแล้ว ยังถือเป็นการได้ทำบุญอีกด้วย

          (*กำหนดการ โครงการ “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา”)

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

Shares:
QR Code :
QR Code