เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2562

featured

ภาพบรรยากาศ งาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Shares:
QR Code :
QR Code