เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข

featured

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/sEjV44

Shares:
QR Code :
QR Code