เดิน – วิ่งด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน ครั้งที่ 3

featured

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มูลนิธิหัวใจอาสา สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิยุวพัฒน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เดิน–วิ่งด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” ครั้งที่ 3 โดยมีนักกีฬาเดิน วิ่ง และผู้สนใจ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/situations/33749

Shares:
QR Code :
QR Code